Äldre

View as
Sort by
Display per page
Picture of Ældreomsorg i Norden

Ældreomsorg i Norden

Publication: Elderly care in the Nordic coutries
Project: Quality in elderly care

Pages: 
148


Author: Tine Rostgaard, Vibeke Høy Worm, Jón AntonSigurjónsson, Jónas Tór Næs, Harriet Finne-Soveri, Maj-Len Österlund, Sigurveig H Sigurdardottir, Thorstein Ouren, Ann-Kristin Granberg

Project leader: Elizabeth Dahler-Larsen, The Nordic Center of Welfare and Social Issues

Responsible publisher:
Ewa Persson Göransson

Publication year: 2015

Language: Nordic Languages

Subjects: In year 2013 The Nordic council and ministers put the geriatric care on the agenda. As a result of that The Nordic Center of Welfare and Social Issues promised to do a mapping of this field  in the Nordic countries and also focus in the Nordic countries way of working with quality and care for the eldery. The project have result in two reports, "Eldery care in the Nordic countries" and "When  the past is longer than the future".The purpose of this reports is firstly, to higlight each countries way to operate in geriatric care, secondly to put focus on quality and the aspect of supervision, in purpose to combine knowledge and experience in this area. Here that promise highlight which aspects that are important to focus on, to provide a good and secure geriatic care of high quality.


At a total ordering of more than 10 products
and a freightage above 300 SEK,
a transportation cost resides.

 

SKU: NWC000068
0,00 kr Out of stock
Picture of Fokus På, Eldre i Informationssamfunnet

Fokus På, Eldre i Informationssamfunnet

Theme Booklet: Focus on the Information society.
Format 190x297mm, 92 pages.

Author:  Gerd Vidje ; Helena Lagercrantz ;
Julius von Wright ; Lasse Winther Wehner ;
Magnus Gudnason ; Martina Lybeck ;
Erland Winterberg ; Nino Simic 


Publication year:  2012
 
Languages: Skandinavisk

Subjects:  Information society
 
At a total ordering of more than 10 products,
with shipping exceeds 300 SEK,
additional shipping charge
SKU: NWC000024
0,00 kr Out of stock
Picture of Når fortiden er længere end fremtiden

Når fortiden er længere end fremtiden

Publication: When  the past is longer than the future.
Project: Quality in elderly care

Pages:
76

Project leader: Elizabeth Dahler-Larsen, The Nordic Center of Welfare and Social Issues

Author: Tine Rostgaard, professor, institut for stadskundskab, Aalborg Universitet

Responsible publisher:
Ewa Persson Göransson

Publication year: 2015

Language: Danish

Subjects: In year 2013 The Nordic council and ministers put the geriatric care on the agenda. As a result of that The Nordic Center of Welfare and Social Issues promised to do a mapping of this field  in the Nordic countries and also focus in the Nordic countries way of working with quality and care for the eldery. The project have result in two reports, "Eldery care in the Nordic countries" and "When  the past is longer than the future".The purpose of this reports is firstly, to higlight each countries way to operate in geriatric care, secondly to put focus on quality and the aspect of supervision, in purpose to combine knowledge and experience in this area. Here that promise highlight which aspects that are important to focus on, to provide a good and secure geriatic care of high quality.
.

At a total ordering of more than 10 products
and a freightage above 300 SEK,
a transportation cost resides.

 

 

 

 

 

 

 

 

SKU: NWC000065
0,00 kr Out of stock
Picture of Skapa åldersvänliga städer i Norden

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.


----------------------
Författare: Ann Jönsson
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 32
SKU: NVCW-34822
0,00 kr Out of stock
Picture of Så bor 80+ i Norden

Så bor 80+ i Norden

Publication: So live 80+ in the Nordic Countries
60 pages.

Text: Stig Dedering, Cecilia Henning

Project Manager: Maarit Aalto

Communications Officer:
Nino Simic

Publication year: 2013

Language: Swedish

Subjects: Nordic Welfare Centre has during 2013 in the project "Residents for eldery" gathering
information how about  people who are 80 years or older, lives in the Nordic countries.
The survey gives a essential and comperative information about number of people in this group, types of housing, and care services in the Nordic countries.

At a total ordering of more than 10 products,
with shipping exceeds 300 SEK,
additional shipping charge.
SKU: NWC000047
0,00 kr Out of stock
Picture of Vård och omsorg på distans

Vård och omsorg på distans

Den här publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar. En annan utmärkande egenskap för de här lösningarna är att de är en samling olika digitala tjänster som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden. Alla våra 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet.

Publikationen riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer men den kan självklart läsas av alla som är intresserade av vilka digitala lösningar som ger effekt inom vård och omsorg.

Om alla fem länderna i Norden skulle implementera de här välfärdsteknologiska tjänsterna finns det många som tror att vi kan vara på god väg att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

----------------------
Redaktör: Judit Hadnagy
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 100
SKU: NVCW-48442
0,00 kr Out of stock
Picture of Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Publication: Welfaretechnology within geriatric care: Scandinavian experiences
52 pages.

Author: Ann Patmalnieks

Editorial Staff: Lasse Winther Wehner

Chief Editor: Ewa Persson Göransson

Publication year: 2013

Language: Swedish

Subjects:
This documentation is based on the think tank "Welfaretechnology within geriatric care: Scandinavian experiences", 17-18 october 2013 in Stockholm.
This event comprise one of four meetings that represent a part of the Swedish presidency in the Nordic Counsil of Ministers 2013.


At a total ordering of more than 10 products,
with shipping exceeds 300 SEK, additional shipping charge.
SKU: NWC000049
0,00 kr Out of stock
Picture of Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Om publikationen:
Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i jämförelse med tidigare generationer. Det visar flera nordiska dryckesvaneundersökningar. Den växande alkoholkonsumtionen förväntas resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador och det i sin tur innebär utmaningar för äldreomsorgen, missbruksvården, social- och hälsovården och mentalvårdstjänsterna. Nordens välfärdscenters nya publikation Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden granskar på vilket sätt den nordiska äldreomsorgen har förberett sig för dessa utmaningar. I publikationen lägger vi fokus på alkohol som en av de centrala utmaningarna för såväl förebyggning av problematiskt bruk som för våra vård- och omsorgssystem i Norden.


----------------------
Publikation: Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Redaktörer: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Skribenter: Nadja Frederiksen, Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy, Caroline Jonsson, Nina Karlsson, Oddrun Midtbø

Ansvarig utgivare: Eva Franzén

Utgivningsår: 2018

Språk: Svenska, norska och danska
----------------------
SKU: NVCW-30087
0,00 kr Out of stock