Integration

View as
Sort by
Display per page
Picture of Ny i Norden. Vägen till arbete

Ny i Norden. Vägen till arbete

Publikationsfakta

Författare: Nino Simic, Kristin Marklund, Ann Jönsson, Helena Lagercrantz, Caroline Lagercrantz, David Erichsen, Joan Rask, Jeanette Björkqvist, Bjørn Kvaal och Annska Ólafsdóttir
Publikationsår: 2018
ISBN: 978-92-893-5794-4
Språk: Svenska, norska, danska
Antal sidor: 72
Tryckort: Danmark

I den här rapporten beskriver vi olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i Norden. De exempel som presenteras i rapporten har valts ut av vår nordiska expertgrupp. Gruppen består av personer på olika nivåer i länderna, med god inblick och kunskap om respektive lands insatser inom integrationsområdet. Medlemmarna arbetar på dels departements- och myndighetsnivå, dels på regional respektive kommunal nivå. I valet av exempel har expertgruppens medlemmar fokuserat på de integrationsinsatser som bedöms ha störst möjlighet att implementeras i grannländerna. Urvalet bygger på kunskap från forskning och rekommendationer från våra nordiska samarbetspartners. I rapporten har vi även strävat efter att kortfattat redogöra för aktuell kunskap om effektiva åtgärder samt de utmaningar som flyktingar kan möta på arbetsmarknaderna i Norden.

SKU: NVCW-28922
0,00 kr Out of stock
Picture of School, a base to count

School, a base to count

Publication: Newcomers children and youths in the North
 
Pages: 48

Authors: Anna Gärdegård, Jenny Tägtström, Joan Rask, Caroline Jonsson, Ann Patmalnieks och Oddrun Midtbø


Responsible publisher:
Ewa Persson Göransson
 


Subjects: The most important aspect of counting and integration for children and youths är skolan. Science proof that one class of preschool is the most important protection factor against a row of future social issues for all children and youths

Expreiences from science and practic show that there are different things that are important for youths when they are introduced in a new society. Its about finding out their strengths and competence. Help them find a good balance between homeculture and the new culture. Include the parents in the education. Educate teachers in the identified mental illness and last but not least - receive support by the society.

Nordens välfärdscenter want with this letter to show what can be done to improve the reception of new arrivals and young people in school. With the right efforts, young people can gain knowledge and grades that allow them to enter a national program so that they can do well in life later.


For a total order of more than 10 products, where shipping exceeds 300 SEK, shipping costs will be added.
SKU: NVCW-11497
0,00 kr Out of stock