Welfare policy

View as
Sort by
Display per page
Picture of Vård och omsorg på distans

Vård och omsorg på distans

Den här publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar. En annan utmärkande egenskap för de här lösningarna är att de är en samling olika digitala tjänster som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden. Alla våra 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet.

Publikationen riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer men den kan självklart läsas av alla som är intresserade av vilka digitala lösningar som ger effekt inom vård och omsorg.

Om alla fem länderna i Norden skulle implementera de här välfärdsteknologiska tjänsterna finns det många som tror att vi kan vara på god väg att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

----------------------
Redaktör: Judit Hadnagy
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 100
0,00 kr
Picture of Skapa åldersvänliga städer i Norden

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.


----------------------
Författare: Ann Jönsson
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 32
0,00 kr
Picture of Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Om publikationen:
Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i jämförelse med tidigare generationer. Det visar flera nordiska dryckesvaneundersökningar. Den växande alkoholkonsumtionen förväntas resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador och det i sin tur innebär utmaningar för äldreomsorgen, missbruksvården, social- och hälsovården och mentalvårdstjänsterna. Nordens välfärdscenters nya publikation Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden granskar på vilket sätt den nordiska äldreomsorgen har förberett sig för dessa utmaningar. I publikationen lägger vi fokus på alkohol som en av de centrala utmaningarna för såväl förebyggning av problematiskt bruk som för våra vård- och omsorgssystem i Norden.


----------------------
Publikation: Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Redaktörer: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Skribenter: Nadja Frederiksen, Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy, Caroline Jonsson, Nina Karlsson, Oddrun Midtbø

Ansvarig utgivare: Eva Franzén

Utgivningsår: 2018

Språk: Svenska, norska och danska
----------------------
0,00 kr Out of stock
Picture of Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor

Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor

Publication: "Welfare technology is not about technology but about people" - the technological advancement in Nordic dementia care.
 
Projektledare: Jessica Gustafsson

Author: Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer

Editor: Ewa Persson Göransson

Publication year: 2017

ISBN: 978-91-88213-24-2

Number of pages: 36

Publisher: Nordens välfärdscenter

Place of publication: Stockholm

Number: 700
 
Language: Swedish, English, Sami
 
General text:  "Welfare technology is not about technology but about people" - the technological advancement in Nordic dementia care.
Today, approximately 418,000 people in the Nordic region are estimated to be dement. The number is expected to increase in all Nordic countries. Welfare technology is technology that prevents, helps or delivers welfare solutions - and can help people with dementia.

New Tools are emerging to creates new questions for the Nordic municipalities' work on dementia care. It's about economic, technological and ethical issues. At the same time, technology can be a way to reduce the pressure on the Welfare and leave some resources for improved service for people with dementia.

The Nordic Center for Welfare wants to inspire practitioners and decision makers at municipal and national level by letting various Nordic voices come to terms with questions about welfare technology. What aids are available? How does a municipality actively implement new technology? What ethical challenges can emerge?
0,00 kr Out of stock
Picture of Välfärdsteknologi, verktygslåda, Sverige

Välfärdsteknologi, verktygslåda, Sverige

 
Project: Connect – Collecting Nordic Best Practice Within Welfare Technology

Publication
: Welfare Technology, Tool Box

Pages
: 78

Project leader: Dennis C Søndergaard

Author: Dennis C Søndergaard

Responsible publisher: Eva Persson Göransson

Publication year: 2017

Language: Swedish

Subjects: Welfare technology has increasingly been on both the political and media agenda during the last five to seven years. Yet despite this great interest and intensive hype, perhaps not as many new solutions have been implemented as might have been expected. The over 1,200 Nordic municipalities have faced challenges in transforming interest and projects into imple-mented solutions and innovative new everyday lives for staff and citizens.
This publication, and the CONNECT project overall, addresses some of the problems faced by the Nordic municipalities in their work with welfare technology.

Yet the toolbox is not just the advice given by experts, but is also based on practical experience and municipal ”best practice”, as it is created by ten of the Nordic region’s leading municipalities in the welfare technology area, in cooperation with a number of national authorities.

At a total ordering of more than 10 products and a freightage above 300 SEK, a transportation cost resides.
0,00 kr
Picture of Välfärdsteknologi, verktygslåda, Norge

Välfärdsteknologi, verktygslåda, Norge

 
Project: Connect – Collecting Nordic Best Practice Within Welfare Technology

Publication
: Welfare Technology, Tool Box

Pages
: 78

Project leader: Dennis C Søndergaard

Author: Dennis C Søndergaard

Responsible publisher: Eva Persson Göransson

Publication year: 2017

Language: Norwegian

Subjects: Welfare technology has increasingly been on both the political and media agenda during the last five to seven years. Yet despite this great interest and intensive hype, perhaps not as many new solutions have been implemented as might have been expected. The over 1,200 Nordic municipalities have faced challenges in transforming interest and projects into imple-mented solutions and innovative new everyday lives for staff and citizens.
This publication, and the CONNECT project overall, addresses some of the problems faced by the Nordic municipalities in their work with welfare technology.

Yet the toolbox is not just the advice given by experts, but is also based on practical experience and municipal ”best practice”, as it is created by ten of the Nordic region’s leading municipalities in the welfare technology area, in cooperation with a number of national authorities.

At a total ordering of more than 10 products and a freightage above 300 SEK, a transportation cost resides.
0,00 kr
Picture of Välfärdsteknologi, verktygslåda, Island

Välfärdsteknologi, verktygslåda, Island

 
Project: Connect – Collecting Nordic Best Practice Within Welfare Technology

Publication
: Welfare Technology, Tool Box

Pages
: 78

Project leader: Dennis C Søndergaard

Author: Dennis C Søndergaard

Responsible publisher: Eva Persson Göransson

Publication year: 2017

Language: Icelandic

Subjects: Welfare technology has increasingly been on both the political and media agenda during the last five to seven years. Yet despite this great interest and intensive hype, perhaps not as many new solutions have been implemented as might have been expected. The over 1,200 Nordic municipalities have faced challenges in transforming interest and projects into implemented solutions and innovative new everyday lives for staff and citizens.
This publication, and the CONNECT project overall, addresses some of the problems faced by the Nordic municipalities in their work with welfare technology.

Yet the toolbox is not just the advice given by experts, but is also based on practical experience and municipal ”best practice”, as it is created by ten of the Nordic region’s leading municipalities in the welfare technology area, in cooperation with a number of national authorities.

At a total ordering of more than 10 products and a freightage above 300 SEK, a transportation cost resides.
0,00 kr Out of stock