Äldre

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Ældreomsorg i Norden

Ældreomsorg i Norden

Inspirationshäfte: Äldreomsorg i Norden
Projekt: Kvalitet i äldreomsorgen
 
Sidor: 148

Författare: Tine Rostgaard, Vibeke Høy Worm, Jón Anton Sigurjónsson, Jónas Tór Næs, Harriet Finne-Soveri, Maj-Len Österlund, Sigurveig H Sigurdardottir, Thorstein Ouren, Ann-Kristin Granberg

Projektledare:
Elizabeth Dahler-Larsen, Nordens Välfärdscenter

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Nordiska språk

Ämnesområden: Nordiska Ministerrådet satte 2013  älderomsorgen på dagorningen. Som följd av detta har Nordens Välfärdscenter lovat en kartläggning över området i de nordiska länderna samt att sätta fokus på hur de nordiska länderna jobbar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Projektet har utmynnat i två rapporter,  "Älderomsorg i norden" och "När det förflutna är längre än framtiden". Syftet med rapporterna är dels att belysa hur äldreomsorgen fungerar i de respektive länderna, dels att sätta fokus på kvalité  och tillsynsaspekten med syftet att sammanställa kunskap och praktik på området. Här lyfter det löftet fram, vilka aspekter som är viktigt att fokusera på för att kunna erbjuda en bra och säker äldreomsorg av hög kvalité.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000068
0,00 kr Slut i lager
Bild på Fokus På, Eldre i Informationssamfunnet

Fokus På, Eldre i Informationssamfunnet

Temahäfte: Fokus På, Den Nordiske Veleferdsmodellen.
Format 190x297mm, 92 sidor.

Författare:  Gerd Vidje ; Helena Lagercrantz ;
Julius von Wright ; Lasse Winther Wehner ;
Magnus Gudnason ; Martina Lybeck ;
Erland Winterberg ; Nino Simic


Utgivningsår:  2012
 
Språk: Skandinavisk

Ämnesområden:  Informasjonssamfunnet
 
Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000024
0,00 kr Slut i lager
Bild på Når fortiden er længere end fremtiden

Når fortiden er længere end fremtiden

Inspirationshäfte: När det förflutna är längre än framtiden
Projekt: Kvalitet i äldreomsorgen

Sidor:
 76

Projektledare: Elizabeth Dahler-Larsen, Nordens Välfärdscenter

Författare: Tine Rostgaard, professor, institut for stadskundskab, Aalborg Universitet

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Danska

Ämnesområden: Nordiska Ministerrådet satte 2013  älderomsorgen på dagorningen. Som följd av detta har Nordens Välfärdscenter lovat en kartläggning över området i de nordiska länderna samt att sätta fokus på hur de nordiska länderna jobbar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Projektet har utmynnat i två rapporter,  "Älderomsorg i norden" och "När det förflutna är längre än framtiden". Syftet med rapporterna är dels att belysa hur äldreomsorgen fungerar i de respektive länderna, dels att sätta fokus på kvalité  och tillsynsaspekten med syftet att sammanställa kunskap och praktik på området. Här lyfter det löftet fram, vilka aspekter som är viktigt att fokusera på för att kunna erbjuda en bra och säker äldreomsorg av hög kvalité.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000065
0,00 kr Slut i lager
Bild på Skapa åldersvänliga städer i Norden

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.


----------------------
Författare: Ann Jönsson
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 32
Artikelnr: NVCW-34822
0,00 kr Slut i lager
Bild på Så bor 80+ i Norden

Så bor 80+ i Norden

Publikation: Så bor 80+ i Norden
60 sidor.

Text: Stig Dedering, Cecilia Henning

Projektledare: Maarit Aalto

Kommunikationsrådgivare:
Nino Simic 

Utgivningsår:
2013

Språk: Svenska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenter har under 2013 i projektet ”Boende för äldre” samlat information om hur personer som är 80 år och äldre bor i Norden. Kartläggningen ger grundläggande och jämförande information om antal personer i gruppen, boendeformer och omsorgstjänster i de nordiska länderna.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000047
0,00 kr Slut i lager
Bild på Vård och omsorg på distans

Vård och omsorg på distans

Den här publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar. En annan utmärkande egenskap för de här lösningarna är att de är en samling olika digitala tjänster som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden. Alla våra 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet.

Publikationen riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer men den kan självklart läsas av alla som är intresserade av vilka digitala lösningar som ger effekt inom vård och omsorg.

Om alla fem länderna i Norden skulle implementera de här välfärdsteknologiska tjänsterna finns det många som tror att vi kan vara på god väg att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

----------------------
Redaktör: Judit Hadnagy
Publikationsår: 2019
Språk: Svenska
Antal sidor: 100
Artikelnr: NVCW-48442
0,00 kr Slut i lager
Bild på Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Inspirationshäfte: Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter
52 sidor.

Författare: Ann Patmalnieks

Redaktion: Lasse Winther Wehner

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2013

Språk: Svenska

Ämnesområden: Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi
inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktober 2013 i Stockholm. Evenemanget är ett av fyra möten som utgör en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000049
0,00 kr Slut i lager
Bild på Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Om publikationen:
Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i jämförelse med tidigare generationer. Det visar flera nordiska dryckesvaneundersökningar. Den växande alkoholkonsumtionen förväntas resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador och det i sin tur innebär utmaningar för äldreomsorgen, missbruksvården, social- och hälsovården och mentalvårdstjänsterna. Nordens välfärdscenters nya publikation Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden granskar på vilket sätt den nordiska äldreomsorgen har förberett sig för dessa utmaningar. I publikationen lägger vi fokus på alkohol som en av de centrala utmaningarna för såväl förebyggning av problematiskt bruk som för våra vård- och omsorgssystem i Norden.


----------------------
Publikation: Äldre och alkohol - Om utmaningarna inom äldreomsorgen i Norden

Redaktörer: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Skribenter: Nadja Frederiksen, Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy, Caroline Jonsson, Nina Karlsson, Oddrun Midtbø

Ansvarig utgivare: Eva Franzén

Utgivningsår: 2018

Språk: Svenska, norska och danska
----------------------
Artikelnr: NVCW-30087
0,00 kr Slut i lager