Alcohol, drug and tobacco issues

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Local Innovation in Substance Abuse Care

Local Innovation in Substance Abuse Care

 
Publikation: Local Innovation in Substance Abuse Care

Sidor: 28

Författare: Julius von Wright, Kerstin Stenius & Sverre Nesvåg

Projektledare: Kerstin Stenius & Sverre Nesvåg

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden: I alla nordiska länder har man ställt sig frågan hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre i tider då resurser blir allt mer begränsade. Finns det rum för lokala lösningar i omvårdnadssystemet? Vårt mål har varit att jämföra och lyfta fram lokala lösningar inom tre områden av missbruksvården: unga människor med omfattande missbruk, dold alkoholkonsumtion bland patienter inom primärvården och patienter som avbryter substitutionsbehandling. I rapporten sammanställer vi exempel av goda lokala insatser som har blivit illustrerade i projektet.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000101
0,00 kr Slut i lager
Bild på The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

Publikation: The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

Sidor: 35

Projektledare: Nina Karlsson

Författare: Kim Bloomfield, Jessica Gustafsson, Nina Karlsson, Tom Kettunen, Nina Rehn-Mendoza, Julius von Wright

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016
 
Språk: Engelska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenters forskningsnätverk H20 Nordic undersöker hur vår alkoholkonsumtion påverkar andra människor och samhället. Denna publikation presenterar nätverkets centrala forskningsresultat. Vilka besvär och skador upplever människor av andras drickande? När är det acceptabelt att dricka i närheten av barn? Vilka grupper är mest utsatta?
 
Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000079
0,00 kr Slut i lager