Alkohol, droger, tobak

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Alkoholopinioner i Norden

Alkoholopinioner i Norden

Inspirationshäfte: Alkoholopinioner i Norden 
26 sidor.

Redaktör: Gerd Vidje

Skribenter: Gerd Vidje, Jessica Gustafsson, Julius von Wright, Lasse Winther Wehner, Páll Tómas Finnsson, Marjut Lindberg, Nina-Rehn Mendoza, Nino Simic, Ottar Hellevik

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2013

Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Fyra av de fem nordiska länderna har traditionellt haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begränsad reklam. Under de senaste trettio åren har det ändå skett betydande förändringar i alkoholpolitiken.
Publikationen Alkoholopinioner i Norden tar reda på hurdan alkoholpolitisk linje nordborna vill ha. Vi söker också svar på hur de ovannämnda förändringarna påverkar befolkningens opinioner och hur olika parter går till väga för att få sin röst hörd gällande till exempel pris, reklam och tillgänglighet.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000051
0,00 kr Slut i lager
Bild på Fokus På, Alkoholbruk och skador på andra

Fokus På, Alkoholbruk och skador på andra

Temahäfte: Fokus På, Alkoholbruk och skador på andra.
Format 190x297mm, 72 sidor.

Författare:  Gerd Vidje ; Helena Lagercrantz ;
Julius von Wright ; Lasse Winther Wehner ;
Magnus Gudnason ; Martina Lybeck ;
Nina Karlsson ; Pia Rosenqvist


Utgivningsår:  2012
 
Språk: Skandinavisk

Ämnesområden:  Alkoholbruk
 
Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad
Artikelnr: NWC000032
0,00 kr Slut i lager
Bild på Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Projekt: Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården

Publikation: Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Sidor: 30

Redaktör: Julius von Wright

Projektledare: Kerstin Stenius, Nordens Välfärdscenter och Sverre Nesvåg, Korfor Kompetansesenter.

Utgivningsår: 2016

Språk: Svenska, norska

Ämnesområden: Detta är en rapport från projektet Nordiskt Utbyte av Kunskap inom Missbruksvården NoLoM. Syftet med rapporten är att jämföra och uppmärksamma lokala lösningar inom tre områden som rör missbruksvården - unga med omfattande missbruk, dolt alkoholbruk bland patienter, samt patienter som avbryter substitutionsbehandling.

Rapporten sammanställer även god lokala insatser som lyfts fram inom projektet.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

Artikelnr: NWC000077
0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta DA

Missbruk av fakta DA

 

Publikation: Misbrug af fakta? Alkohol og stoffer i medierne

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Danska

 

Allmän text: Journalister og forskere har brug for hinanden. Men selvom begge faggrupper arbejder med at formidle fakta, adskiller deres metoder sig fra hinanden, og der kan godt opstå uenighed, når de mødes. Nordens velfærdscenter har udarbejdet publikationen ”Misbrug af fakta? Alkohol og stoffer i medierne” med tips til den, der interviewer eller skal interviewes. Formålet er at gøre rapporteringen om alkohol og stoffer i medierne mere faktabaseret og nuanceret.

 Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000112
0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta FI

Missbruk av fakta FI

Publikation: Perusteltua vai potaskaa?  Päihteet ja tutkimus mediassa

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Finska

 

Allmän text: Toimittajat ja tutkijat tarvitsevat toisiaan. Mutta vaikka kummankin ammattiryhmän tehtävä on välittää tietoa, menetelmät ovat keskenään erilaisia, mikä voi aiheuttaa erilaisia ristiriitoja. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisussa ”Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa” annetaan vihjeitä haastattelijoille ja haastateltaville. Julkaisu pyrkii edistämään sitä, että median raportointi alkoholista ja huumeista olisi monivivahteisempaa ja perustuisi entistä enemmän faktoihin.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

Artikelnr: NWC000113
0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta IS

Missbruk av fakta IS

Publikation: Misnotkun staðreynda?  Áfengi og önnur vímuefni í fjölmiðlum

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Isländska

 

Ämnesområden: Fjölmiðlafólk og fræðimenn treysta á samvinnu sín á milli. En jafnvel þótt báðir þessir hópar starfi við að koma staðreyndum á framfæri eru aðferðir þeirra ólíkar, sem getur leitt til árekstra þegar starfssvið þeirra skarast. Norræna velferðarstofnunin hefur gefið út ritið „Misnotkun staðreynda? Áfengi og vímuefni í fjölmiðlum“, sem hefur að geyma ábendingar fyrir viðmælendur og fréttamenn. Markmið ritsins er að stuðla að því að umfjöllun fjölmiðla um áfengi og vímuefni byggi í ríkari mæli á staðreyndum og nálgist málin frá öllum hliðum.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000111
0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta NO

Missbruk av fakta NO

Publikation: Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Norska

 

Ämnesområden: Journalister og forsker trenger hverandre. Men selv om begge yrkesgruppene arbeider med å formidle fakta, er metodene forskjellige, og det kan oppstå en kollisjon når de møtes. Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna» med tips til den som intervjuer eller skal intervjues. Formålet er å gjøre rapporteringen om alkohol og rusmidler i mediene mer faktabasert og nyansert.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000110
0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta SV

Missbruk av fakta SV

Publikation: Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Svenska

 

Ämnesområden: Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserade och nyanserad. I publikationen ingår tips till både journalister och forskare för att underlätta kommunikationen mellan dessa grupper. Publikationen innehåller även en ordlista som kan vara till hjälp när man ska ta del av forskningsresultat, samt exempel på termer som kan vara problematiska vid rapporteringen gällande olika former av missbruk.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

Artikelnr: NWC000109
0,00 kr Slut i lager