Barn och unga

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Rapport: Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Svenska

Ämnesområden:
Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?
Nordens Välfärdscenters projekt Unga in i Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

Rapport: Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Isländska

Ämnesområden:
Hvað þurfa stefnumótandi aðilar á Norðurlöndunum að leggja áherslu á til að bæta líf og heilsu ungs fólks á Norðurlöndunum?
Í verkefninu „Áhersla áungmenni á Norðurlöndunum“ setur Norræna velferðarstofnunin, að beiðni Norrænu ráðherranefndarinnar, fram tillögur um samfélagslegar breytingar og kynnir sérstaklega fyrirtæki, stofnanir og verkefni sem hafa reynst góður vettvangur fyrir ungt fólk sem er að hefja samfélagslega þátttöku, ýmist ínámi eða á vinnumarkaðnum.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

Rapport: Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Norska

Ämnesområden:
Hva må beslutningstakere i de nordiske landene investere i for å forbedre velferden for Nordens ungdommer?
Nordens Välfärdscenters prosjekt«Unga in i Norden» (Unge inn i Norden) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd utarbeidet forslag til hva samfunnet bør endre, og presenterer virksomheter og prosjekter som har skapt forutsetninger for at de unge kan ta et skritt ut i samfunnet, enten gjennom studier eller arbeid.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

Rapport: Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Danska

Ämnesområden:
 
Hvad skal beslutningstagerne i de nordiske lande investere i for at forbedre velfærden for Nordens unge?
Nordens Velfærdscenters projekt Unge indi Norden har på bestilling af Nordisk Ministerråd udviklet forslag til, hvadsamfundet skal ændre, og præsenterer virksomheder og projekter, der harvist sig at skabe forudsætninger for, at unge kan tage et skridt ind i samfundetenten via studier eller arbejde.


Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Insatser mot Barnfattigdom

Insatser mot Barnfattigdom

Projekt: Barnfattigdom i Norden

Publikation:
 Insatser mot Barnfattigdom

Sidor: 36

Författare: Tone Fløtten, Anne Skevik Grødem, Karin Källsmyr

Projektledare: Fredrik Hjulström 

 
Utgivningsår: 2016

Språk: Svenska, Norska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenter har genomfört projektet Barnfattigdom i Norden på uppdrag från NORDBUK. Projektet har haft praktisk inriktning och redovisar konkreta exempel på arbete mot barnfattigdom. Projektrapporten består av tre delar. De första två finns i denna publikation. Den första delen innehåller exempel på mer omfattande lokala satsningar på hur man kan bekämpa barnfattigdom i Norden. Den andra delen är en uppteckning av uttalanden från unga som själva har vuxit upp under ekonomiskt pressade förhållanden. Den tredje delen av projektrapporten är nio kortfilmer med ungdomar från samlingen på Biskops Arnö.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Vi arbetar med unga i Norden

Vi arbetar med unga i Norden

Projekt: Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbetet, utbildning.

Publikation: Vi arbetar med unga i Norden.
Institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier.

Sidor: 32

Författare: C Lagercrantz, Lidija Kolouh-Söderlund
 
Utgivningsår: 2015

Publicerad: 2015-09-22

Språk: Svenska, norska, danska, finska, engelska.

Ämnesområden: Denna översikt av de viktigaste departementen, myndigheterna, forskningsmiljöerna
och civilsamhällesorganisationerna ska underlätta det nordiska samarbetet kring alla unga, och särskilt de unga som riskerar att hamna i sårbara situationer. I Norden har vi många gemensamma utmaningar, en av dessa är att alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor. Vi vet också att särskilda satsningar och
investeringar krävs för en heterogen grupp unga som riskerar utanförskap på grund av till exempel psykisk ohälsa, avhopp från studier och långvarig arbetslöshet.Vi kan lära oss mycket av varandras olika lösningar och insatser. Ta kontakt och låt er inspireras!

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Nordens Barn -Ungas Röst

Nordens Barn -Ungas Röst

Projekt: Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem
Publikation: Ungas Röst - Samling med nordiska ungdomar som har bott i fosterhem
20 sidor.

Projektledare: Fredrik Hjulström, Nordens Välfärdscenter

Skribenter:
Karin Källsmyr och Ina Nergård från organisationen Voksne for Barn har fångat upp de ungas åsikter.


Ansvarig utgivare: Direktör Ewa Persson Göransson
 
Utgivningsår: 2015

Språk: Svenska

Ämnesområden:  Den 9-10 maj samlades 15 ungdomar från Sverige, Norge, Finland och Danmark på Biskops Arnös folkhögskola. Samlingen arrangerades av Nordens Välfärdscenter i samarbete med sex nordiska organisationer: Pesäpuu, De 4 Årstider, Voksne for Barn, Børnerådet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Samlingen leddes av anställda i organisationen Voksne for Barn. Målet med samlingen var att höra vad unga, som själva har bott i fosterhem, tänker om hur man bäst stödjer fosterbarn som snart ska flytta till eget boende. Vi ville också veta vilket stöd de anser behövs när de väl flyttar till eget boende.Resultatet från samlingen redovisas i denna rapport. Rapporten vänder sig till både politiker och till de som arbetar med barn och unga i Norden. Vi hoppas att de ungas erfarenheter och goda råd kan användas av politiker och professionella som arbetar med att fatta beslut som rör barn och unga.Genom att lära av deras erfarenheter kan vi bli bättre på att ge unga som är i samma situation den hjälp de behöver!

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Nordens Barn - Barn kan inte vänta

Nordens Barn - Barn kan inte vänta

Projekt: Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem
Publikation: Barn kan inte vänta
48 sidor.

Projektledare: Fredrik Hjulström, Nordens Välfärdscenter

Skribenter:
Bo Vinnerljung (huvudförfattare), Hilma Forsman, Heidi Jacobsen, Stefan Kling, Hege Kornør, Stine Lehmann


Ansvarig utgivare: Direktör Ewa Persson Göransson
 
Utgivningsår: 2015

Språk: Svenska

Ämnesområden: Detta är en av rapporterna i projektet ”Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem”. Projektet har genomförts av Nordens Välfärdscenter. Syftet är att genom nordiskt samarbete minska risken för marginalisering av barn och unga som bor eller har bott i fosterhem. I rapporten sammanställer vi kunskap om ämnet och ger exempel på goda insatser som kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn i Norden, på både kort och lång sikt.
Här har vi valt att fokusera på samhällets grundläggande omhändertagande av barnen. Tre primära beståndsdelar i den nordiska välfärdsmodellen är att ge barn en god och jämlik utbildning, förebygga hälsoproblem och underlätta övergången från barndom till vuxenliv. Det är dessa områden som beskrivs här.Nordens Välfärdscenter och författarna presenterar konkreta rekommendationer om hur man kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager