Creating participation for youth with mental health problems

Publikation: Skapa delaktighet för unga med psykiska hälsoproblem
-tvärsektoriellt arbete mellan offentliga tjänster och det civila samhället i danmark och sverige.

Sidor: 92

Projektledare: Lidija Kolouh-Söderlund

Författare: Sine Kirkegaard

Redaktion: Lidija Kolouh-Söderlund, Helena Lagercrantz

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016

Språk: Engelska

Ämnesområden: I denna publikation kan du läsa om tre olika partnerskap och sammarbeten mellan den offentliga sektorn och den tredje sektorn och hur dessa tillhandahåller sociala tjänster för unga vuxna med psykiska hälsoproblem. I studien undersöks hur de olika aktörerna i dessa hybridarrangemang deltar och konstruerar förändringar, i syfte att hjälpa unga vuxna från danmark och sverige att övervinna eller undvika marginalisering.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: NWC000071
0,00 kr