Disability issues

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

Inspirationshäfte: Riktlinjer  för Utvärdering av Kognition i Relation till Medfödd Dövblindhet.
88 sidor.

Redaktörer: Flemming Ask Larsen, Saskia Damen
 
Redaktion: Lasse Winther Wehner

Skribenter: Flemming Ask Larsen, Saskia Damen, Hans Erik Frölander, Erica Boers, Jude Nicholas, Annika Maria Johannessen, Emmi Tuomi, Anne Varran, Henriette Hunsperger-Ehrlich, Vivi Andersen, Henrik Okbøl.

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2014

Språk: Engelska

Ämnesområden:
2007 bildades Nätverket Kognition i Förhållande till Dövblindhet. Dess syfte är - som namnet på gruppen antyder - att kunskapsutveckla utvärderingar av kognition i förhållande till dövblindhet. Riktlinjerna i denna publikation är indelade i tre delar.
Del I, är en introduktion av de teoretiska grunderna av nätverkets arbetet och av de riktlinjer som tas upp i foldern.
Del II, är en analysering av läroböcker och en introduktion av generella utvärderingar, där syftet är att lyfta fram de allmänna riktlinjer som behöver en speciell inriktning för CDB.
Den här delen slutar med ett flertal rekommendationer för utvärderingar av kogniton i relation till CDB.
Del III, visar en rad exempel från nätverkets egna arbete med olika försök att annvända sig
av dessa riktlinjer och grundläggande teorier, i kombination med mer specifika analysiska mål och tillvägagångssätt.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på The right to a home of my own

The right to a home of my own

Publication: The right to a home of my own
-Housing for adults with intellectual disabilities in the Nordic countries
(the English version) 

Pages: 44

Editors: Maarit Aalto, Anna Dahlberg, Helena Lagercrantz, Victoria Henriksson

Author: Maarit Aalto, Anna Danielsson Öberg, Bengt Rolfer, Jóhann Hauksson

Responsible publisher: Ewa Persson Göransson

Publication year: 2015

Language: English

Subjects: The purpose of this inspirational brochure is to demonstrate how persons with intellectual disabilities in the Nordic countries carry out their lives, and to present their differences and similarities. This work is founded on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The hope is that this brochure shall contribute to a discussion about future challenges, and to create
discussion as to how Nordic society can do more to ensure the rights of persons with intellectual disabilities.


At a total ordering of more than 10 products
and a freightage above 300 SEK,
a transportation cost resides.
0,00 kr
Bild på Life Adjustment, English

Life Adjustment, English

Report: Life Adjustment
102 pages

Authors: Ann-Christine Gullacksen;
Lena Göransson; Gunilla Henningsen Rönnblom;
Anny Koppen; Anette Rud Jørgensen


Publication year: 2011

Language: English

Subject: Combined Visual and
Hearing Disability/Deafblindness –
an Internal Process over Time
 
At a total ordering of more than 10 products,
with shipping exceeds 300 SEK,
additional shipping charge.
0,00 kr