Disability issues

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Revealing hidden potentials

Revealing hidden potentials

Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

People with congenital deafblindness often have hidden cognitive potential that those around them fail to detect. This can lead to missing out on communication, or not even having the opportunity to develop a tactile language. A professional assessment of the cognition may reveal latent abilities and with suitable strategies the person with congenital deafblindness can develop their full potential. This book presents a range of theories and tools for professionals who are involved in making examinations and assessments of cognition in cases of congenital deafblindness in both children and adults.

Authors: Tina Bendixen, Kirsten Costain, Saskia Damen, Vuokko Einarsson, Joe Gibson, Torill Gullvik, Elena Hauge, Annika Maria Johannessen, Olai Johnsgård, Odd Erik Madsen, Eline Falch Melhuus, Tanja Møller Chistiansen, Anne Nafstad, Jude Nicholas, Jonathan Reid, Lone Rømer Jensen, Lynn Skei, Jacky Smith, Camilla Tostrup Lyngar, Gro-Anita Tunes Nummedal, Emmi Tuomi.

Editors: Saskia Damen, Kirsten Costain, Paul Hart and Jude Nicholas.Maria Creutz, Nordic Welfare CentreChristina Lindström, Nordic Welfare Centre

0,00 kr
Bild på Tactile Working Memory Scale

Tactile Working Memory Scale

Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual
Authors: Jude T. Nicholas, Annika M. Johannessen, Trees van Nunen


Working memory, or the ability to keep something in mind for a limited amount of time is a central function in cognition. For persons with congenital deafblindness we need a bodily-tactile perspective on working memory. This manual gives a theoretical overview and presents a scale that can be used by professionals to identify and assess tactile working memory in persons with deafblindness, and design tools and strategies to ensure that these persons can develop and make use of all their potentials, both cognitively and linguistically.

Språk: English
Sidor: 140.
0,00 kr
Bild på If you can see it, you can support it – A book on tactile language

If you can see it, you can support it – A book on tactile language

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to communicate linguistically with people with congenital deafblindness.From the motto if you can see it, you can support it this book gives an idea of how communication partners can spot and read utterances in the bodily tactile modality as language. It shows how the partner can respond to the tactile speech and support the langauage development by using different cognitive strategies in the conversations to activate both the tactile work memory and the tactile autobiographical memory. The book presents a circle model that can be used as a basis for discussion and analysis in relation to language that grows from a bodily tactile modality. The Nordic network on tactile language has published this book about tactile language to benefit persons with deafblindness, their families and professionals.
0,00 kr
Bild på  Erfarenheter av inkludering och välfärdstjänster bland finska samer med funktionshinder

Erfarenheter av inkludering och välfärdstjänster bland finska samer med funktionshinder

Inspirationshäfte: Erfarenheter av inkludering och välfärdstjänster bland finska samer med funktionshinder
 
Sidor: 48

Författare: Liisa Hokkanen, University of Lapland


Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson
 


Ämnesområden: Denna rapport är den fjärde rapporten av fem inom ett nordiskt projekt om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning och samisk avstamning, ursprungsbefolkningen i Skandinavien, jämfört med den allmänna befolkningen. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om förutsättningarna för goda levnadsvillkor för funktionshindrade och deras miljö i de samiska regionerna i Finland.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Nordic cooperation on higher education and research on disabilities and human rights

Nordic cooperation on higher education and research on disabilities and human rights

Publikation: Nordic cooperation on higher education and research on disabilities and human rights

Sidor: 32

Projektledare: Maria Montefusco

Författare: Maria Montefusco

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden: Alla de nordiska länderna och självständiga områden har godkänt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är implementerade genom nationell lagstiftning och andra åtgärder som syftar på jämstlldhet oavsett en persons funktionsförmågor. Dock, behövs det fortfarande en stor förndring i norden som region om det ska fungera bra för alla och i överensstämmelse med visionen av alla personers rätt till självförverkligande, samt beskyddandet av alla personers rätt till att vara självförsörjande.


The Nordic Council of Ministers Committee of Senior Officials for Education and Research (K-U) beslutade under våren 2016 att finansiera ett utvecklingsforum om högre utbildning, mänskliga rättigher och funktionsförmågor.Forumet hölls i nära samarbete med Nordic Network for Disability Research (NNDR) i juni 2016. Under mötet medverkade trettio experter och andra nyckelpersoner från utbildning, organisationer för funktionsnedsättning, departament, myndigheter och nordiska samarbetsorgan.

Mötet öppnades av Ålands minister av nordiskt samarbete och var en del av Finnish Presidency Programme för det nordiska rådet av ministrar. Målet var att rita upp ett förslag över hur samarbete runt detta ämne kan utvecklas och implementeras för att utvecklas.Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

 

 

 

 

0,00 kr Slut i lager
Bild på Meetings for all

Meetings for all

Publikation: Meetings for all

Sidor: 12

Författare: Maria Montefusco

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden:
Nordiskt samarbete består huvudsakligen av stora och små möten. Vi skapar nordiskt mervärde på dessa möten: vi lär oss om och från andra. Det är mycket att tänka på under nordiska mötesevent. Det är olika språk och innehåll, för att inte säga resor och teknologi. Det är viktigt att planera i förväg så att alla kan delta på möten under samma förutsättningar. Detta material tillhandahåller förslag och inspiration.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på The Nordic region for all

The Nordic region for all

Publikation: The Nordic region for all

Sidor: 40

Författare: Maria Montefusco

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden:
Denna rapport är huvudsakligen riktad till politiska beslutsfattare på nordisk nivå. Den kan också intressera folk som jobbar med hållbar utveckling, men även med allmän design och tillgänglighet på en nationell, regional och lokal nivå. Skillnader i förutsättningar för medverkan och lika möjligheter mellan kvinnor, män, flickor och pojkar respektive, finns också beskrivet. Projektet och panelen blev koordinerade av sekretariatet för the Nordic Counsil for Nordic Co-operation on Disabilitiy på Nordens Välfärdscenter.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

Publikationer:  A Good Senior Life with Dual Sensory Loss.
Format: 190x250 mm
.


Author: Trine Skov Uldal;l Arlene J. Astell
Maggie P. Ellis; Henriette Hermann Olesen
P.O Edberg; Barbra Westerholm

Publication year:
2012

Language: 
English

Subjects:  A Good Senior Life with Dual Sensory Loss
 
At a total ordering of more than 10 products,
with shipping exceeds 300 SEK,
additional shipping charge.
0,00 kr