Engelska publikationer

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

Publikationer:  A Good Senior Life with Dual Sensory Loss.
Format: 190x250 mm
.


Author: Trine Skov Uldal;l Arlene J. Astell
Maggie P. Ellis; Henriette Hermann Olesen
P.O Edberg; Barbra Westerholm

Publication year:
2012

Language: 
English

Subjects:  A Good Senior Life with Dual Sensory Loss
 
At a total ordering of more than 10 products,
with shipping exceeds 300 SEK,
additional shipping charge.
0,00 kr
Bild på Creating participation for youth with mental health problems

Creating participation for youth with mental health problems

Publikation: Skapa delaktighet för unga med psykiska hälsoproblem
-tvärsektoriellt arbete mellan offentliga tjänster och det civila samhället i danmark och sverige.

Sidor: 92

Projektledare: Lidija Kolouh-Söderlund

Författare: Sine Kirkegaard

Redaktion: Lidija Kolouh-Söderlund, Helena Lagercrantz

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016

Språk: Engelska

Ämnesområden: I denna publikation kan du läsa om tre olika partnerskap och sammarbeten mellan den offentliga sektorn och den tredje sektorn och hur dessa tillhandahåller sociala tjänster för unga vuxna med psykiska hälsoproblem. I studien undersöks hur de olika aktörerna i dessa hybridarrangemang deltar och konstruerar förändringar, i syfte att hjälpa unga vuxna från danmark och sverige att övervinna eller undvika marginalisering.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på For that which grows

For that which grows

En Antologi: For that which grows. 
174 sidor.

Redakion: Terje Olsen; Jenny Tägtström

Utgivningsår: 2013

Språk: Engelska

Ämnesområden: Ungdomar, mental hälsa och tidig sjukpension i norden. En Antologi.

Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

Inspirationshäfte: Riktlinjer  för Utvärdering av Kognition i Relation till Medfödd Dövblindhet.
88 sidor.

Redaktörer: Flemming Ask Larsen, Saskia Damen
 
Redaktion: Lasse Winther Wehner

Skribenter: Flemming Ask Larsen, Saskia Damen, Hans Erik Frölander, Erica Boers, Jude Nicholas, Annika Maria Johannessen, Emmi Tuomi, Anne Varran, Henriette Hunsperger-Ehrlich, Vivi Andersen, Henrik Okbøl.

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2014

Språk: Engelska

Ämnesområden:
2007 bildades Nätverket Kognition i Förhållande till Dövblindhet. Dess syfte är - som namnet på gruppen antyder - att kunskapsutveckla utvärderingar av kognition i förhållande till dövblindhet. Riktlinjerna i denna publikation är indelade i tre delar.
Del I, är en introduktion av de teoretiska grunderna av nätverkets arbetet och av de riktlinjer som tas upp i foldern.
Del II, är en analysering av läroböcker och en introduktion av generella utvärderingar, där syftet är att lyfta fram de allmänna riktlinjer som behöver en speciell inriktning för CDB.
Den här delen slutar med ett flertal rekommendationer för utvärderingar av kogniton i relation till CDB.
Del III, visar en rad exempel från nätverkets egna arbete med olika försök att annvända sig
av dessa riktlinjer och grundläggande teorier, i kombination med mer specifika analysiska mål och tillvägagångssätt.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Relationship Between Young People and Welfare Services

Relationship Between Young People and Welfare Services

Publikation: Relationship Between Young People and Welfare Services

Sidor: 136

Projektledare: Lidija Kolouh-Söderlund

Författare: Sanna Aaltonen, Päivi Berg och Salla Ikäheimo

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016
 
Språk: Engelska

Ämnesområden: Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan FYRS och NVC. Studien baseras på totalt 29 intervjuer med unga vuxna och yrkesverksamma inom välfärdssektorn i två städer i Finland. Kärnfrågan i denna rapport är hur unga vuxna, socialtjänst och arbetsförmedling behandlar unga vuxna och möter deras behov. Syftet med rapporten är att illustrera de unga vuxnas perspektiv vid användning av välfärdsservice.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på The right to a home of my own

The right to a home of my own

Publication: The right to a home of my own
-Housing for adults with intellectual disabilities in the Nordic countries
(the English version) 

Pages: 44

Editors: Maarit Aalto, Anna Dahlberg, Helena Lagercrantz, Victoria Henriksson

Author: Maarit Aalto, Anna Danielsson Öberg, Bengt Rolfer, Jóhann Hauksson

Responsible publisher: Ewa Persson Göransson

Publication year: 2015

Language: English

Subjects: The purpose of this inspirational brochure is to demonstrate how persons with intellectual disabilities in the Nordic countries carry out their lives, and to present their differences and similarities. This work is founded on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
The hope is that this brochure shall contribute to a discussion about future challenges, and to create
discussion as to how Nordic society can do more to ensure the rights of persons with intellectual disabilities.


At a total ordering of more than 10 products
and a freightage above 300 SEK,
a transportation cost resides.
0,00 kr
Bild på The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

Publikation: The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

Sidor: 35

Projektledare: Nina Karlsson

Författare: Kim Bloomfield, Jessica Gustafsson, Nina Karlsson, Tom Kettunen, Nina Rehn-Mendoza, Julius von Wright

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016
 
Språk: Engelska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenters forskningsnätverk H20 Nordic undersöker hur vår alkoholkonsumtion påverkar andra människor och samhället. Denna publikation presenterar nätverkets centrala forskningsresultat. Vilka besvär och skador upplever människor av andras drickande? När är det acceptabelt att dricka i närheten av barn? Vilka grupper är mest utsatta?
 
Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på When someone has to take charge

When someone has to take charge

Publikation: When someone has to take charge

Sidor: 80

Författare: Cecilie Høj Anvik and Ragnhild Holmen Waldahl

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden: Den här rapporten är resultatet av samarbetet mellan Nordland Research Institute, Nordic Center för projekt inom välfärd och sociala frågor. Ämnet för studien är unga människor i utsatta situationer i termer av studier, arbete och mental ohälsa. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer hållna på Island, Färöarna och Norge i syfte att öka de ungas perspektiv på hur det är att vara ung idag.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager