Fokus på Velfærdsteknologi og økonomi

Publikation: Fokus på Välfärdsteknologi och Ekonomi
72 sidor.

Redaktör: Lasse Winther Wehner

Redaktion:
Dennis C. Søndergård, Lasse Winther Wehner, Caroline Jonsson, Jessica Gustafsson, Helena Lagercrantz


Ansvarig utgivare: Direktör Ewa Persson Göransson
 
Utgivningsår: 2014

Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Detta häfte sätter fokus på välfärdsteknologins effektivitet som ett
ekonomiskt redskap. Det finns många goda exempel där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi.
Detta häftes fokus på ekonomi ska inte förväxlas med fokus på besparingar. Välfärdsteknologi har potential att vara både billigare och bättre. Utöver den ekonomiska potentialen, har välfärdsteknologi påvisbara kvalitetsmässiga fördelar, exempelvis ökad självständighet, empowerment och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: NWC000057
0,00 kr