Folkhälsa

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Missbruk av fakta DA

Missbruk av fakta DA

 

Publikation: Misbrug af fakta? Alkohol og stoffer i medierne

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Danska

 

Allmän text: Journalister og forskere har brug for hinanden. Men selvom begge faggrupper arbejder med at formidle fakta, adskiller deres metoder sig fra hinanden, og der kan godt opstå uenighed, når de mødes. Nordens velfærdscenter har udarbejdet publikationen ”Misbrug af fakta? Alkohol og stoffer i medierne” med tips til den, der interviewer eller skal interviewes. Formålet er at gøre rapporteringen om alkohol og stoffer i medierne mere faktabaseret og nuanceret.

 Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Missbruk av fakta FI

Missbruk av fakta FI

Publikation: Perusteltua vai potaskaa?  Päihteet ja tutkimus mediassa

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Finska

 

Allmän text: Toimittajat ja tutkijat tarvitsevat toisiaan. Mutta vaikka kummankin ammattiryhmän tehtävä on välittää tietoa, menetelmät ovat keskenään erilaisia, mikä voi aiheuttaa erilaisia ristiriitoja. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisussa ”Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa” annetaan vihjeitä haastattelijoille ja haastateltaville. Julkaisu pyrkii edistämään sitä, että median raportointi alkoholista ja huumeista olisi monivivahteisempaa ja perustuisi entistä enemmän faktoihin.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta IS

Missbruk av fakta IS

Publikation: Misnotkun staðreynda?  Áfengi og önnur vímuefni í fjölmiðlum

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Isländska

 

Ämnesområden: Fjölmiðlafólk og fræðimenn treysta á samvinnu sín á milli. En jafnvel þótt báðir þessir hópar starfi við að koma staðreyndum á framfæri eru aðferðir þeirra ólíkar, sem getur leitt til árekstra þegar starfssvið þeirra skarast. Norræna velferðarstofnunin hefur gefið út ritið „Misnotkun staðreynda? Áfengi og vímuefni í fjölmiðlum“, sem hefur að geyma ábendingar fyrir viðmælendur og fréttamenn. Markmið ritsins er að stuðla að því að umfjöllun fjölmiðla um áfengi og vímuefni byggi í ríkari mæli á staðreyndum og nálgist málin frá öllum hliðum.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta NO

Missbruk av fakta NO

Publikation: Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Norska

 

Ämnesområden: Journalister og forsker trenger hverandre. Men selv om begge yrkesgruppene arbeider med å formidle fakta, er metodene forskjellige, og det kan oppstå en kollisjon når de møtes. Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna» med tips til den som intervjuer eller skal intervjues. Formålet er å gjøre rapporteringen om alkohol og rusmidler i mediene mer faktabasert og nyansert.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Missbruk av fakta SV

Missbruk av fakta SV

Publikation: Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Svenska

 

Ämnesområden: Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserade och nyanserad. I publikationen ingår tips till både journalister och forskare för att underlätta kommunikationen mellan dessa grupper. Publikationen innehåller även en ordlista som kan vara till hjälp när man ska ta del av forskningsresultat, samt exempel på termer som kan vara problematiska vid rapporteringen gällande olika former av missbruk.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr Slut i lager
Bild på Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Projekt: Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården

Publikation: Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Sidor: 30

Redaktör: Julius von Wright

Projektledare: Kerstin Stenius, Nordens Välfärdscenter och Sverre Nesvåg, Korfor Kompetansesenter.

Utgivningsår: 2016

Språk: Svenska, norska

Ämnesområden: Detta är en rapport från projektet Nordiskt Utbyte av Kunskap inom Missbruksvården NoLoM. Syftet med rapporten är att jämföra och uppmärksamma lokala lösningar inom tre områden som rör missbruksvården - unga med omfattande missbruk, dolt alkoholbruk bland patienter, samt patienter som avbryter substitutionsbehandling.

Rapporten sammanställer även god lokala insatser som lyfts fram inom projektet.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr Slut i lager
Bild på Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Rapport: Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Svenska

Ämnesområden:
Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?
Nordens Välfärdscenters projekt Unga in i Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

Rapport: Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Isländska

Ämnesområden:
Hvað þurfa stefnumótandi aðilar á Norðurlöndunum að leggja áherslu á til að bæta líf og heilsu ungs fólks á Norðurlöndunum?
Í verkefninu „Áhersla áungmenni á Norðurlöndunum“ setur Norræna velferðarstofnunin, að beiðni Norrænu ráðherranefndarinnar, fram tillögur um samfélagslegar breytingar og kynnir sérstaklega fyrirtæki, stofnanir og verkefni sem hafa reynst góður vettvangur fyrir ungt fólk sem er að hefja samfélagslega þátttöku, ýmist ínámi eða á vinnumarkaðnum.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager