Funktionshinder

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Publikation: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Sidor
: 24

Författare: Jonas Bergström

Publikationsår: 2018

Språk: Svenska.

Ämne:
I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning konstaterades det att det fanns väldigt lite kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning och samisk bakgrund. I det fortsatta arbetet framkom också att det fanns väldigt lite kunskap generellt om personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund i de nordiska länderna. Nordens välfärdscenter fick därför 2013 i uppdrag från Bufdir att utföra en förstudie där man sammanfattade den kunskap som fanns och gav förslag på ett projekt som skulle kunna generera mer forskning och kunskap inom området. Utifrån denna förstudie och kunskapsöversikt (Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund) så fick Nordens välfärdscenter i uppdrag av Bufdir att koordinera och genomföra projektet Samer med funktionsnedsättning.
 


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning

  

Publikation: Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Anette Edin-Liljegren och Kia Flyckt, Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Publikationsår: 2017

Publicerad:
2017-04-06 14:00:00

ISBN: 978-91-88213-23-5

Antal sidor: 44

Förlag: Nordens välfärdscenter

Tryckort: Stockholm

Nummer: 500

Språk: Svenska, engelska, samiska

 

Allmän text:  Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänstemän i de 19 kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet i Sverige.

Utbildning om samisk kultur och språk saknas generellt och den kulturella förståelsen är bristfällig i flertalet kommuner. Det finns få exempel på en organisatorisk strategi om hur man arbetar med dessa frågor i de studerade kommunerna trots att samer här har förstärkta rättigheter.

Studien har genomförts som en strukturerad kvalitativ enkät- och intervju-studie. Fokus har lagts på ett urval av tjänstemän i de valda kommunerna som direkt berörs av handläggning av insatser till personer med funktionsnedsätt-ning inom utbildning, omsorg, service och stöd. Personer med ansvar för till-gänglighet eller samiska frågor i kommunen har också inkluderats.

 Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr Slut i lager
Bild på Bra Lösningar Fungerar för Alla

Bra Lösningar Fungerar för Alla

Publikation: Bra lösningar fungerar för alla - om universell design och välfärdsteknologi

Sidor
: 48

Projektledare: Dennis C Søndergaard

Redaktion: Dennis C Søndergaard , Judit Hadnagy, Maria Montefusco & Anna Dahlberg

Ansvarig utgivare: Eva Persson Göransson

Publikationsår: 2017

Språk: Skandinaviska språk.
Subjects:
Nordic Welfare Center has over a number of years worked with welfare technology and universal design.
Both areas are what we are good at in the Nordic region, and where the potential of closer Nordic cooperation is visible. Both welfare technology and universal design is driven by values ​​that are the core of our common Nordic welfare model, the values ​​of inclusion and equality - both socially and democratically.
 

At a total ordering of more than 10 products and a freightage above 300 SEK, a transportation cost resides.
0,00 kr
Bild på SITUASJONEN TIL SAMER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

SITUASJONEN TIL SAMER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

 
Titel: Situasjonen til Samer med Funksjonsnedsettelse

Sidor: 132

Författare: Line Melbøe, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fredreheim och Ketil Lenert Hansen

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016
 
Språk: Norsk

Ämnesområden: Denna studie är en slutrapport i forskningsprojektet "Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn", samt en delrapport inom ramen för det nordiska projektet "Samer med funktionsnedsättning".

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Døvblindes hvardag

Døvblindes hvardag

Inspirationshäfte: Døvblindes hvardag.
52 sidor.

Författare: Troels Møller;
 Lasse Winther Wehner; Bertil Bjerkan

Utgivningsår:
2012
 
Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Dokumentation fra den nordiske konference
om døvblindhed i Oslo, 2012

Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Inspirationshäfte: Et godt ældreliv med kombineret sansetab.
32 sidor.

Författare: Trine Skov Uldall; Arlene J. Astell
Maggie P. Ellis; Henriette Hermann Olesen
P. O. Edberg; Barbro Westerholm

Utgivningsår: 2013 
 
Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Et godt ældreliv med kombineret sansetab.

Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager