Insatser mot Barnfattigdom

Projekt: Barnfattigdom i Norden

Publikation:
 Insatser mot Barnfattigdom

Sidor: 36

Författare: Tone Fløtten, Anne Skevik Grødem, Karin Källsmyr

Projektledare: Fredrik Hjulström 

 
Utgivningsår: 2016

Språk: Svenska, Norska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenter har genomfört projektet Barnfattigdom i Norden på uppdrag från NORDBUK. Projektet har haft praktisk inriktning och redovisar konkreta exempel på arbete mot barnfattigdom. Projektrapporten består av tre delar. De första två finns i denna publikation. Den första delen innehåller exempel på mer omfattande lokala satsningar på hur man kan bekämpa barnfattigdom i Norden. Den andra delen är en uppteckning av uttalanden från unga som själva har vuxit upp under ekonomiskt pressade förhållanden. Den tredje delen av projektrapporten är nio kortfilmer med ungdomar från samlingen på Biskops Arnö.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: NWC000073
0,00 kr