Magasin 2019, Nordens välfärdscenter

Magasin: Nordens välfärdscenter
Sidor: 60
Redaktion: Christina Lindström, Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy, Joakim K E Johansson
Ansvarig utgivare: Eva Franzén
Utgivningsår: 2019
Språk: Skandinaviskt

Ämnesområden: I Magasin 2019 presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. I årets magasin besöker vi Grönland och i ett stort reportage får läsaren både lära sig om hur arbetet med funktionshindersfrågor går framåt, och hur de specifikt arbetar i den lilla staden Sisimiut för att ge personer med funktionsnedsättning meningsfull verksamhet och gemenskap. Vi får också en inblick i de utmaningar Grönland står inför när det gäller demensvård och hemlöshet.

Vi nordbor ligger i topp tio över ”happiness superstars” i internationella mätningar, men det finns också grupper som halkar efter. Läs om denna ojämlikhet i lycka bland unga vuxna och äldre pensionärer – men också om exempel på hur vi kan bryta allvarlig ensamhet.

Nyanlända kommer snabbare i arbete i Norge och Danmark. Men när de väl fått jobb i Sverige stannar de också längre på arbetsmarknaden än i grannländerna. I en artikel om integration får vi siffor på hur olika det ser ut i de nordiska länderna och exempel på olika lösningar.

Vi tar också upp problemet med att alkoholkonsumtionen bland äldre ökar, och tittar på hur hemvården i Helsingfors arbetar för att fånga upp och stötta äldre med missbruk.

Andra ämnen som lyfts fram i Magasin 2019 är välfärdsteknologi, dövblindhet, skolungdomars mående samt hur välfärdsmodellen står sig i en ekonomisk kris.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: NVCW-41992
0,00 kr