Når fortiden er længere end fremtiden

Inspirationshäfte: När det förflutna är längre än framtiden
Projekt: Kvalitet i äldreomsorgen

Sidor:
 76

Projektledare: Elizabeth Dahler-Larsen, Nordens Välfärdscenter

Författare: Tine Rostgaard, professor, institut for stadskundskab, Aalborg Universitet

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Danska

Ämnesområden: Nordiska Ministerrådet satte 2013  älderomsorgen på dagorningen. Som följd av detta har Nordens Välfärdscenter lovat en kartläggning över området i de nordiska länderna samt att sätta fokus på hur de nordiska länderna jobbar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Projektet har utmynnat i två rapporter,  "Älderomsorg i norden" och "När det förflutna är längre än framtiden". Syftet med rapporterna är dels att belysa hur äldreomsorgen fungerar i de respektive länderna, dels att sätta fokus på kvalité  och tillsynsaspekten med syftet att sammanställa kunskap och praktik på området. Här lyfter det löftet fram, vilka aspekter som är viktigt att fokusera på för att kunna erbjuda en bra och säker äldreomsorg av hög kvalité.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: NWC000065
0,00 kr