Nordens Barn - Barn kan inte vänta

Projekt: Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem
Publikation: Barn kan inte vänta
48 sidor.

Projektledare: Fredrik Hjulström, Nordens Välfärdscenter

Skribenter:
Bo Vinnerljung (huvudförfattare), Hilma Forsman, Heidi Jacobsen, Stefan Kling, Hege Kornør, Stine Lehmann


Ansvarig utgivare: Direktör Ewa Persson Göransson
 
Utgivningsår: 2015

Språk: Svenska

Ämnesområden: Detta är en av rapporterna i projektet ”Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem”. Projektet har genomförts av Nordens Välfärdscenter. Syftet är att genom nordiskt samarbete minska risken för marginalisering av barn och unga som bor eller har bott i fosterhem. I rapporten sammanställer vi kunskap om ämnet och ger exempel på goda insatser som kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn i Norden, på både kort och lång sikt.
Här har vi valt att fokusera på samhällets grundläggande omhändertagande av barnen. Tre primära beståndsdelar i den nordiska välfärdsmodellen är att ge barn en god och jämlik utbildning, förebygga hälsoproblem och underlätta övergången från barndom till vuxenliv. Det är dessa områden som beskrivs här.Nordens Välfärdscenter och författarna presenterar konkreta rekommendationer om hur man kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: NWC000060
0,00 kr