Relationship Between Young People and Welfare Services

Publikation: Relationship Between Young People and Welfare Services

Sidor: 136

Projektledare: Lidija Kolouh-Söderlund

Författare: Sanna Aaltonen, Päivi Berg och Salla Ikäheimo

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016
 
Språk: Engelska

Ämnesområden: Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan FYRS och NVC. Studien baseras på totalt 29 intervjuer med unga vuxna och yrkesverksamma inom välfärdssektorn i två städer i Finland. Kärnfrågan i denna rapport är hur unga vuxna, socialtjänst och arbetsförmedling behandlar unga vuxna och möter deras behov. Syftet med rapporten är att illustrera de unga vuxnas perspektiv vid användning av välfärdsservice.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Lagerstatus: 160 i lager
Artikelnr: NWC000076
0,00 kr