Skandinaviska publikationer

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Magasin 2017

Magasin 2017

Magasin: Nordens välfärdscenter
Format: 210x297 mm
Sidor: 72
Redaktion: Jessica Gustafsson, Judit Hadnagy och Joakim K E Johansson, Victoria Henriksson
Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson
Utgivningsår: 2017
Språk: Skandinaviskt
Ämnesområden: I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.
Läs bland annat om den nordiska välfärden i tider av kriser eller vårt debattinlägg om en försvagad alkoholforskning som riskerar folkhälsan.
Vi har tagit fram rekommendationer för hur nordiska beslutsfattare bäst hjälper unga med psykisk ohälsa och tillsammans med nordiska kommuner har vi skapat en verktygslåda för hur kommunerna ska arbeta med välfärdsteknologi.
Läs också om vårt arbete med integrationsfrågor, funktionshindersfrågor och mycket mer!
0,00 kr
Bild på Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning

  

Publikation: Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Anette Edin-Liljegren och Kia Flyckt, Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Publikationsår: 2017

Publicerad:
2017-04-06 14:00:00

ISBN: 978-91-88213-23-5

Antal sidor: 44

Förlag: Nordens välfärdscenter

Tryckort: Stockholm

Nummer: 500

Språk: Svenska, engelska, samiska

 

Allmän text:  Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänstemän i de 19 kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet i Sverige.

Utbildning om samisk kultur och språk saknas generellt och den kulturella förståelsen är bristfällig i flertalet kommuner. Det finns få exempel på en organisatorisk strategi om hur man arbetar med dessa frågor i de studerade kommunerna trots att samer här har förstärkta rättigheter.

Studien har genomförts som en strukturerad kvalitativ enkät- och intervju-studie. Fokus har lagts på ett urval av tjänstemän i de valda kommunerna som direkt berörs av handläggning av insatser till personer med funktionsnedsätt-ning inom utbildning, omsorg, service och stöd. Personer med ansvar för till-gänglighet eller samiska frågor i kommunen har också inkluderats.

 Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr
Bild på Missbruk av fakta DA

Missbruk av fakta DA

 

Publikation: Misbrug af fakta? Alkohol og stoffer i medierne

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Danska

 

Allmän text: Journalister og forskere har brug for hinanden. Men selvom begge faggrupper arbejder med at formidle fakta, adskiller deres metoder sig fra hinanden, og der kan godt opstå uenighed, når de mødes. Nordens velfærdscenter har udarbejdet publikationen ”Misbrug af fakta? Alkohol og stoffer i medierne” med tips til den, der interviewer eller skal interviewes. Formålet er at gøre rapporteringen om alkohol og stoffer i medierne mere faktabaseret og nuanceret.

 Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Missbruk av fakta FI

Missbruk av fakta FI

Publikation: Perusteltua vai potaskaa?  Päihteet ja tutkimus mediassa

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Finska

 

Allmän text: Toimittajat ja tutkijat tarvitsevat toisiaan. Mutta vaikka kummankin ammattiryhmän tehtävä on välittää tietoa, menetelmät ovat keskenään erilaisia, mikä voi aiheuttaa erilaisia ristiriitoja. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisussa ”Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa” annetaan vihjeitä haastattelijoille ja haastateltaville. Julkaisu pyrkii edistämään sitä, että median raportointi alkoholista ja huumeista olisi monivivahteisempaa ja perustuisi entistä enemmän faktoihin.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr
Bild på Missbruk av fakta IS

Missbruk av fakta IS

Publikation: Misnotkun staðreynda?  Áfengi og önnur vímuefni í fjölmiðlum

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Isländska

 

Ämnesområden: Fjölmiðlafólk og fræðimenn treysta á samvinnu sín á milli. En jafnvel þótt báðir þessir hópar starfi við að koma staðreyndum á framfæri eru aðferðir þeirra ólíkar, sem getur leitt til árekstra þegar starfssvið þeirra skarast. Norræna velferðarstofnunin hefur gefið út ritið „Misnotkun staðreynda? Áfengi og vímuefni í fjölmiðlum“, sem hefur að geyma ábendingar fyrir viðmælendur og fréttamenn. Markmið ritsins er að stuðla að því að umfjöllun fjölmiðla um áfengi og vímuefni byggi í ríkari mæli á staðreyndum og nálgist málin frá öllum hliðum.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Missbruk av fakta NO

Missbruk av fakta NO

Publikation: Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Norska

 

Ämnesområden: Journalister og forsker trenger hverandre. Men selv om begge yrkesgruppene arbeider med å formidle fakta, er metodene forskjellige, og det kan oppstå en kollisjon når de møtes. Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna» med tips til den som intervjuer eller skal intervjues. Formålet er å gjøre rapporteringen om alkohol og rusmidler i mediene mer faktabasert og nyansert.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Missbruk av fakta SV

Missbruk av fakta SV

Publikation: Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Sidor: 31

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2017
  
Språk: Svenska

 

Ämnesområden: Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserade och nyanserad. I publikationen ingår tips till både journalister och forskare för att underlätta kommunikationen mellan dessa grupper. Publikationen innehåller även en ordlista som kan vara till hjälp när man ska ta del av forskningsresultat, samt exempel på termer som kan vara problematiska vid rapporteringen gällande olika former av missbruk.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr
Bild på Bra Lösningar Fungerar för Alla

Bra Lösningar Fungerar för Alla

Publikation: Bra lösningar fungerar för alla - om universell design och välfärdsteknologi

Sidor
: 48

Projektledare: Dennis C Søndergaard

Redaktion: Dennis C Søndergaard , Judit Hadnagy, Maria Montefusco & Anna Dahlberg

Ansvarig utgivare: Eva Persson Göransson

Publikationsår: 2017

Språk: Skandinaviska språk.
Subjects:
Nordic Welfare Center has over a number of years worked with welfare technology and universal design.
Both areas are what we are good at in the Nordic region, and where the potential of closer Nordic cooperation is visible. Both welfare technology and universal design is driven by values ​​that are the core of our common Nordic welfare model, the values ​​of inclusion and equality - both socially and democratically.
 

At a total ordering of more than 10 products and a freightage above 300 SEK, a transportation cost resides.
0,00 kr