Skandinaviska publikationer

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Projekt: Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården

Publikation: Lokalt Nytänkande inom Missbruksvården

Sidor: 30

Redaktör: Julius von Wright

Projektledare: Kerstin Stenius, Nordens Välfärdscenter och Sverre Nesvåg, Korfor Kompetansesenter.

Utgivningsår: 2016

Språk: Svenska, norska

Ämnesområden: Detta är en rapport från projektet Nordiskt Utbyte av Kunskap inom Missbruksvården NoLoM. Syftet med rapporten är att jämföra och uppmärksamma lokala lösningar inom tre områden som rör missbruksvården - unga med omfattande missbruk, dolt alkoholbruk bland patienter, samt patienter som avbryter substitutionsbehandling.

Rapporten sammanställer även god lokala insatser som lyfts fram inom projektet.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

0,00 kr
Bild på SITUASJONEN TIL SAMER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

SITUASJONEN TIL SAMER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

 
Titel: Situasjonen til Samer med Funksjonsnedsettelse

Sidor: 132

Författare: Line Melbøe, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fredreheim och Ketil Lenert Hansen

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016
 
Språk: Norsk

Ämnesområden: Denna studie är en slutrapport i forskningsprojektet "Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn", samt en delrapport inom ramen för det nordiska projektet "Samer med funktionsnedsättning".

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Rapport: Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Svenska

Ämnesområden:
Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?
Nordens Välfärdscenters projekt Unga in i Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

Rapport: Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Isländska

Ämnesområden:
Hvað þurfa stefnumótandi aðilar á Norðurlöndunum að leggja áherslu á til að bæta líf og heilsu ungs fólks á Norðurlöndunum?
Í verkefninu „Áhersla áungmenni á Norðurlöndunum“ setur Norræna velferðarstofnunin, að beiðni Norrænu ráðherranefndarinnar, fram tillögur um samfélagslegar breytingar og kynnir sérstaklega fyrirtæki, stofnanir og verkefni sem hafa reynst góður vettvangur fyrir ungt fólk sem er að hefja samfélagslega þátttöku, ýmist ínámi eða á vinnumarkaðnum.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

Rapport: Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Norska

Ämnesområden:
Hva må beslutningstakere i de nordiske landene investere i for å forbedre velferden for Nordens ungdommer?
Nordens Välfärdscenters prosjekt«Unga in i Norden» (Unge inn i Norden) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd utarbeidet forslag til hva samfunnet bør endre, og presenterer virksomheter og prosjekter som har skapt forutsetninger for at de unge kan ta et skritt ut i samfunnet, enten gjennom studier eller arbeid.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

Rapport: Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

16 sidor.

Utgivningsår:
2016

Språk: Danska

Ämnesområden:
 
Hvad skal beslutningstagerne i de nordiske lande investere i for at forbedre velfærden for Nordens unge?
Nordens Velfærdscenters projekt Unge indi Norden har på bestilling af Nordisk Ministerråd udviklet forslag til, hvadsamfundet skal ændre, og præsenterer virksomheder og projekter, der harvist sig at skabe forudsætninger for, at unge kan tage et skridt ind i samfundetenten via studier eller arbejde.


Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Velfærdsteknologi og uddannelse af personale

Velfærdsteknologi og uddannelse af personale

Temahäfte: Velfærdsteknologi og uddannelse af personale

64 sidor.

Redaktör: Nino Simic

Redaktion: Dennis C. Søndergård, Ewa Persson Göransson och Helena Lagercrantz.

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016
Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implementerar välfärdsteknologiska lösningar, både i hemmen och på institutioner. För vårdpersonalen betyder tekniken mycket. Tekniken erbjuder en bättre arbetsmiljö och hjälper till att effektivisera arbetet men innebär samtidigt en utmaning. Välfärdsteknologi kräver nya kompetenser, tillvänjning och inlärning. Behovet av utbildning inom välfärdsteknologiområdet ökar. Detta häfte handlar om hur vi i Norden gör för att säkra att personal som arbetar med välfärdsteknologi har den kompetens de behöver.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Insatser mot Barnfattigdom

Insatser mot Barnfattigdom

Projekt: Barnfattigdom i Norden

Publikation:
 Insatser mot Barnfattigdom

Sidor: 36

Författare: Tone Fløtten, Anne Skevik Grødem, Karin Källsmyr

Projektledare: Fredrik Hjulström 

 
Utgivningsår: 2016

Språk: Svenska, Norska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenter har genomfört projektet Barnfattigdom i Norden på uppdrag från NORDBUK. Projektet har haft praktisk inriktning och redovisar konkreta exempel på arbete mot barnfattigdom. Projektrapporten består av tre delar. De första två finns i denna publikation. Den första delen innehåller exempel på mer omfattande lokala satsningar på hur man kan bekämpa barnfattigdom i Norden. Den andra delen är en uppteckning av uttalanden från unga som själva har vuxit upp under ekonomiskt pressade förhållanden. Den tredje delen av projektrapporten är nio kortfilmer med ungdomar från samlingen på Biskops Arnö.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr