Skandinaviska publikationer

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Inspirationshäfte: Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter
52 sidor.

Författare: Ann Patmalnieks

Redaktion: Lasse Winther Wehner

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2013

Språk: Svenska

Ämnesområden: Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi
inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktober 2013 i Stockholm. Evenemanget är ett av fyra möten som utgör en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Alkoholopinioner i Norden

Alkoholopinioner i Norden

Inspirationshäfte: Alkoholopinioner i Norden 
26 sidor.

Redaktör: Gerd Vidje

Skribenter: Gerd Vidje, Jessica Gustafsson, Julius von Wright, Lasse Winther Wehner, Páll Tómas Finnsson, Marjut Lindberg, Nina-Rehn Mendoza, Nino Simic, Ottar Hellevik

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2013

Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Fyra av de fem nordiska länderna har traditionellt haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begränsad reklam. Under de senaste trettio åren har det ändå skett betydande förändringar i alkoholpolitiken.
Publikationen Alkoholopinioner i Norden tar reda på hurdan alkoholpolitisk linje nordborna vill ha. Vi söker också svar på hur de ovannämnda förändringarna påverkar befolkningens opinioner och hur olika parter går till väga för att få sin röst hörd gällande till exempel pris, reklam och tillgänglighet.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Dags för studier -universitetet och högskolor i centrum

Dags för studier -universitetet och högskolor i centrum

Inspirationshäfte: Dags för Studier -universitetet och högskolor i centrum
48 sidor.

Redaktion: Maarit Aalto, Helena Lagercrantz,Lasse Winther Wehner, Marianne Smedegaard

Författare: Maarit Aalto, Elinor Jeanette Olaussen

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2014

Språk: Svenska

Ämnesområden: Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången från utbildning till arbete.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Dags för jobb -arbetsgivare i centrum

Dags för jobb -arbetsgivare i centrum

Inspirationshäfte: Dags för jobb -arbetsgivare i centrum
40 sidor.

Redaktion: Maarit Aalto, Helena Lagercrantz, Marianne Smedegaard

Författare: Sophie Heine

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2014

Språk: Svenska

Ämnesområden: Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättningar i Norden.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Magasin 2015, Nordens Välfärdscenter

Magasin 2015, Nordens Välfärdscenter

Magasin: Nordens Välfärdscenter

Format:
210x297 mm
Sidor: 60

Redaktion: Jessica Gustafsson, Victoria Henriksson, Nino Simic, Henna Ohranen

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson
 
Utgivningsår: 2015

Språk: Skandinaviskt

Ämnesområden: 
I det här numret av vårt magasin låter vi Asbjørn och Hanna berätta om sina erfarenheter från att ha varit, och att vara, beroende av insatser från samhället. Bägges berättelser innehåller erfarenheter som försvårade och söndrade, men också av sådant som stärkte och byggde upp.Deras historia är viktig för oss. Tillsammans med aktuell forskning och nordisk kunskapsinsamling, utgör de en av grundkomponenterna i vårt arbete. Utan dem kan vi inte uppfylla vårt mål: att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen.

Detta är bara en del av årets Magasin. Välkommen att beställa det kostandsfritt här.

Vid en sammanlagd beställning  av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Rätten till eget hem

Rätten till eget hem

Inspirationshäfte: Rätten till eget hem
-Boende för vuxna med utvecklingsstörning i Norden
(Den svenska upplagan)

Sidor: 44

Redaktion: Maarit Aalto, Anna Dahlberg, Helena Lagercrantz, Victoria Henriksson

Skribenter:
Maarit Aalto,Anna Danielsson Öberg, Bengt Rolfer, Jóhann Hauksson

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Svenska

Ämnesområden: Syftet med inspirationshäftet är att visa hur vuxna personer med utvecklingsstörning bor i de nordiska länderna och redogöra för skillnader och likheter. Till grund för arbetet ligger FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förhoppningen är att häftet ska bidra till en diskussion om framtida utmaningar och väcka frågor om de nordiska samhällena kan göra mer för att säkerställa rättigheter som berör boende för personer med utvecklingsstörning.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Skolelevers psykiska hälsa

Skolelevers psykiska hälsa

Inspirationshäfte: Skolelevers psykiska hälsa.
Unga i Norden - psykisk hälsa, arbete utbildning

Sidor: 76

Författare: Curt Hagquist

Projektledare:
Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens Välfärdscenter

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Svenska och engelska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning” sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Ett syfte är att ta fram kunskap som är användbar i utvecklingen av insatser till unga med risk för psykisk ohälsa och social marginalisering i Norden. Vi vill inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. Projektet är ett uppdrag från Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik. Du håller i din hand den första rapporten i projektet som fokuserar på sambanden mellan skolprestationer, skolmiljö och barn och ungas psykiska hälsa. Under 2015 och 2016 kommer vi att ta fram rapporter som beskriver hur socialförsäkringen är organiserad för unga vuxna som är i aktivitetsersättning eller förtidspension, vi kommer att beskriva verksamheter i Norden som arbetar med unga som riskerar marginalisering samt ta fram forskningsöversikter och insatser som görs i Norden.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Når fortiden er længere end fremtiden

Når fortiden er længere end fremtiden

Inspirationshäfte: När det förflutna är längre än framtiden
Projekt: Kvalitet i äldreomsorgen

Sidor:
 76

Projektledare: Elizabeth Dahler-Larsen, Nordens Välfärdscenter

Författare: Tine Rostgaard, professor, institut for stadskundskab, Aalborg Universitet

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Danska

Ämnesområden: Nordiska Ministerrådet satte 2013  älderomsorgen på dagorningen. Som följd av detta har Nordens Välfärdscenter lovat en kartläggning över området i de nordiska länderna samt att sätta fokus på hur de nordiska länderna jobbar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Projektet har utmynnat i två rapporter,  "Älderomsorg i norden" och "När det förflutna är längre än framtiden". Syftet med rapporterna är dels att belysa hur äldreomsorgen fungerar i de respektive länderna, dels att sätta fokus på kvalité  och tillsynsaspekten med syftet att sammanställa kunskap och praktik på området. Här lyfter det löftet fram, vilka aspekter som är viktigt att fokusera på för att kunna erbjuda en bra och säker äldreomsorg av hög kvalité.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager