Skandinaviska publikationer

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Ældreomsorg i Norden

Ældreomsorg i Norden

Inspirationshäfte: Äldreomsorg i Norden
Projekt: Kvalitet i äldreomsorgen
 
Sidor: 148

Författare: Tine Rostgaard, Vibeke Høy Worm, Jón Anton Sigurjónsson, Jónas Tór Næs, Harriet Finne-Soveri, Maj-Len Österlund, Sigurveig H Sigurdardottir, Thorstein Ouren, Ann-Kristin Granberg

Projektledare:
Elizabeth Dahler-Larsen, Nordens Välfärdscenter

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Nordiska språk

Ämnesområden: Nordiska Ministerrådet satte 2013  älderomsorgen på dagorningen. Som följd av detta har Nordens Välfärdscenter lovat en kartläggning över området i de nordiska länderna samt att sätta fokus på hur de nordiska länderna jobbar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Projektet har utmynnat i två rapporter,  "Älderomsorg i norden" och "När det förflutna är längre än framtiden". Syftet med rapporterna är dels att belysa hur äldreomsorgen fungerar i de respektive länderna, dels att sätta fokus på kvalité  och tillsynsaspekten med syftet att sammanställa kunskap och praktik på området. Här lyfter det löftet fram, vilka aspekter som är viktigt att fokusera på för att kunna erbjuda en bra och säker äldreomsorg av hög kvalité.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

Inspirationshäfte: Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga
Projekt: Unga i Norden -psykisk hälsa, arbete, utbildning
 
Sidor: 44

Författare: Sara Hultqvist

Projektledare:
Lidija Kolouh-Söderlund

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson
 44 Sara Hultqvist Lidija Kolouh-Söderlund Ewa Persson Göransson
Utgivningsår: 2015
 
Språk: Svenska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning” sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Ett syfte är att ta fram kunskap som är användbar i utvecklingen av insatser till unga med risk för psykisk ohälsa och social marginalisering
i Norden. Vi vill inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. Projektet är ett uppdrag från Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik.
I denna rapport beskriver vi de nordiska ländernas ekonomiska och sociala trygghetssystem riktade till unga vuxna som på grund av ohälsa inte kan försörja sig genom lönearbete.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet

Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet

Titel: Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Rapport: En guide till praxis som stödjer prosessen (En veileder til praksis som støtter prosessen).

Sidor: 36

Författare: Helene Engh, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Vibeke Lorentzen, Anette Rud Jørgensen

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016
 
Språk: Norsk

Ämnesområden: Denna guide bygger på kunnskap från projektet och boken "Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet – ett innre arbete över tid".


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Magazin NVC, Nr 1 2013

Magazin NVC, Nr 1 2013

1:a nummret av vårt magasin "Nordens Välfärdscenter" 2013
 
Magasin: Nordens Välfärdscenter

Format:
 210x297 mm, 52 sidor.

Redaktör: Lasse Winther Wehner; Helena Lagercrantz


Utgivningsår: 2013

Språk: Skandinavisk

Ämnesområden:

Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Demens - Möjligheter till Livskvalitet

Demens - Möjligheter till Livskvalitet

Publikation: Demens - Möjligheter till Livskvalitet

Sidor: 68

Författare: Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer

Redaktör: Helena Lagercrantz

Ansvarige Utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2016 

Språk: Svenska 

Ämnesområden:  För att öka kunskapsutbytet mellan olika nordiska aktörer har ett gemensamt nordiskt demensnätverk inrättats med Nordens Välfärdscenter som sekretariat. I denna rapport går att läsa om hur Norden agerar, var för sig och tillsammans, för att möta utmaningarna rörande demens. 

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer fraktkostnad. 

0,00 kr Slut i lager
Bild på Magasin 2016 Nordens Välfärdscenter

Magasin 2016 Nordens Välfärdscenter

Magasin: Nordens Välfärdscenter

Format: 210x297 mm

Sidor: 56

Redaktion: Jessica Gustafsson, Nino Simic, Judit Hadnagy och Helena Lagercrantz

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Utgivningsår: 2016

Språk: Skandinaviskt

Ämnesområden:  I detta nummer går det bl.a. att läsa om lyckat samarbete stödjer personer med psykisk ohälsa, hur flyktingar med funktionsnedsättning får kämpa mer, samt hur väldfärsteknologi gör livet och vardagen enklare.


Detta är bara en del av årets Magasin. Välkommen att beställa det kostandsfritt här.


Vid en sammanlagd beställning  av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.

0,00 kr
Bild på Perspektiver på psykisk funktionsudredning og .....

Perspektiver på psykisk funktionsudredning og .....

Inspirationshäfte: Perspektiver på psykisk funktionsudredning
og pædiatrisk rehabilitering hos børn med døvblindhed.
48 sidor.

Författare: Hans Erik Frölander;
Jude Nicholas; Lasse Winther Wehner;
Anne Grete Barlaug

Utgivningsår:
2011
 
Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Dokumentation fra den 15. verdenskonference om
døvblindhed i Sao Paulo, Brasilien, 2011

Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Livsomstilling, Dansk

Livsomstilling, Dansk

Rapport: Livsomstilling
102 sider


Forfattere: Ann-Christine Gullacksen;
Lena Göransson; Gunilla Henningsen Rönnblom;
Anny Koppen; Anette Rud Jørgensen


Udgivelsesår: 2011

Sprog: Dansk

Emne: Kombineret syns- og
hørenedsættelse/døvblindhed –
et indre arbejde over tid
 
Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr