Välfärdspolitik

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Focus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter

Focus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter

Temahäften: Fokus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter.
Format 190x297 mm, 80 sidor.

Författare:  Lasse Winther Wehner ; Erland Winterberg
Pernilla Hallberg ; Siv Einan;
Helena Lagercrantz ; Nino Simic ; Gerd Vidje;
Magnus Gudnason; Julius von Wright
Marianne Smedegaard; Ewa Persson Göransson
Bengt Andersson


Utgivningsår: 2013
 
Språk: Skandinavisk

Ämnesområden: Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter
 
Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Fokus På, Eldre i Informationssamfunnet

Fokus På, Eldre i Informationssamfunnet

Temahäfte: Fokus På, Den Nordiske Veleferdsmodellen.
Format 190x297mm, 92 sidor.

Författare:  Gerd Vidje ; Helena Lagercrantz ;
Julius von Wright ; Lasse Winther Wehner ;
Magnus Gudnason ; Martina Lybeck ;
Erland Winterberg ; Nino Simic


Utgivningsår:  2012
 
Språk: Skandinavisk

Ämnesområden:  Informasjonssamfunnet
 
Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Så bor 80+ i Norden

Så bor 80+ i Norden

Publikation: Så bor 80+ i Norden
60 sidor.

Text: Stig Dedering, Cecilia Henning

Projektledare: Maarit Aalto

Kommunikationsrådgivare:
Nino Simic 

Utgivningsår:
2013

Språk: Svenska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenter har under 2013 i projektet ”Boende för äldre” samlat information om hur personer som är 80 år och äldre bor i Norden. Kartläggningen ger grundläggande och jämförande information om antal personer i gruppen, boendeformer och omsorgstjänster i de nordiska länderna.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Inspirationshäfte: Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter
52 sidor.

Författare: Ann Patmalnieks

Redaktion: Lasse Winther Wehner

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2013

Språk: Svenska

Ämnesområden: Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi
inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktober 2013 i Stockholm. Evenemanget är ett av fyra möten som utgör en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr
Bild på Skolelevers psykiska hälsa

Skolelevers psykiska hälsa

Inspirationshäfte: Skolelevers psykiska hälsa.
Unga i Norden - psykisk hälsa, arbete utbildning

Sidor: 76

Författare: Curt Hagquist

Projektledare:
Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens Välfärdscenter

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Svenska och engelska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning” sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Ett syfte är att ta fram kunskap som är användbar i utvecklingen av insatser till unga med risk för psykisk ohälsa och social marginalisering i Norden. Vi vill inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. Projektet är ett uppdrag från Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik. Du håller i din hand den första rapporten i projektet som fokuserar på sambanden mellan skolprestationer, skolmiljö och barn och ungas psykiska hälsa. Under 2015 och 2016 kommer vi att ta fram rapporter som beskriver hur socialförsäkringen är organiserad för unga vuxna som är i aktivitetsersättning eller förtidspension, vi kommer att beskriva verksamheter i Norden som arbetar med unga som riskerar marginalisering samt ta fram forskningsöversikter och insatser som görs i Norden.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Når fortiden er længere end fremtiden

Når fortiden er længere end fremtiden

Inspirationshäfte: När det förflutna är längre än framtiden
Projekt: Kvalitet i äldreomsorgen

Sidor:
 76

Projektledare: Elizabeth Dahler-Larsen, Nordens Välfärdscenter

Författare: Tine Rostgaard, professor, institut for stadskundskab, Aalborg Universitet

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Danska

Ämnesområden: Nordiska Ministerrådet satte 2013  älderomsorgen på dagorningen. Som följd av detta har Nordens Välfärdscenter lovat en kartläggning över området i de nordiska länderna samt att sätta fokus på hur de nordiska länderna jobbar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Projektet har utmynnat i två rapporter,  "Älderomsorg i norden" och "När det förflutna är längre än framtiden". Syftet med rapporterna är dels att belysa hur äldreomsorgen fungerar i de respektive länderna, dels att sätta fokus på kvalité  och tillsynsaspekten med syftet att sammanställa kunskap och praktik på området. Här lyfter det löftet fram, vilka aspekter som är viktigt att fokusera på för att kunna erbjuda en bra och säker äldreomsorg av hög kvalité.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Ældreomsorg i Norden

Ældreomsorg i Norden

Inspirationshäfte: Äldreomsorg i Norden
Projekt: Kvalitet i äldreomsorgen
 
Sidor: 148

Författare: Tine Rostgaard, Vibeke Høy Worm, Jón Anton Sigurjónsson, Jónas Tór Næs, Harriet Finne-Soveri, Maj-Len Österlund, Sigurveig H Sigurdardottir, Thorstein Ouren, Ann-Kristin Granberg

Projektledare:
Elizabeth Dahler-Larsen, Nordens Välfärdscenter

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2015
 
Språk: Nordiska språk

Ämnesområden: Nordiska Ministerrådet satte 2013  älderomsorgen på dagorningen. Som följd av detta har Nordens Välfärdscenter lovat en kartläggning över området i de nordiska länderna samt att sätta fokus på hur de nordiska länderna jobbar med kvalitet och tillsyn i äldreomsorgen. Projektet har utmynnat i två rapporter,  "Älderomsorg i norden" och "När det förflutna är längre än framtiden". Syftet med rapporterna är dels att belysa hur äldreomsorgen fungerar i de respektive länderna, dels att sätta fokus på kvalité  och tillsynsaspekten med syftet att sammanställa kunskap och praktik på området. Här lyfter det löftet fram, vilka aspekter som är viktigt att fokusera på för att kunna erbjuda en bra och säker äldreomsorg av hög kvalité.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

Inspirationshäfte: Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga
Projekt: Unga i Norden -psykisk hälsa, arbete, utbildning
 
Sidor: 44

Författare: Sara Hultqvist

Projektledare:
Lidija Kolouh-Söderlund

Ansvarig utgivare:
Ewa Persson Göransson
 44 Sara Hultqvist Lidija Kolouh-Söderlund Ewa Persson Göransson
Utgivningsår: 2015
 
Språk: Svenska

Ämnesområden: Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning” sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Ett syfte är att ta fram kunskap som är användbar i utvecklingen av insatser till unga med risk för psykisk ohälsa och social marginalisering
i Norden. Vi vill inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. Projektet är ett uppdrag från Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik.
I denna rapport beskriver vi de nordiska ländernas ekonomiska och sociala trygghetssystem riktade till unga vuxna som på grund av ohälsa inte kan försörja sig genom lönearbete.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager