Välfärdsteknologi

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Bra Lösningar Fungerar för Alla

Bra Lösningar Fungerar för Alla

Publikation: Bra lösningar fungerar för alla - om universell design och välfärdsteknologi

Sidor
: 48

Projektledare: Dennis C Søndergaard

Redaktion: Dennis C Søndergaard , Judit Hadnagy, Maria Montefusco & Anna Dahlberg

Ansvarig utgivare: Eva Persson Göransson

Publikationsår: 2017

Språk: Skandinaviska språk.
Subjects:
Nordic Welfare Center has over a number of years worked with welfare technology and universal design.
Both areas are what we are good at in the Nordic region, and where the potential of closer Nordic cooperation is visible. Both welfare technology and universal design is driven by values ​​that are the core of our common Nordic welfare model, the values ​​of inclusion and equality - both socially and democratically.
 

At a total ordering of more than 10 products and a freightage above 300 SEK, a transportation cost resides.
Artikelnr: NWC000107
0,00 kr Slut i lager
Bild på Focus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter

Focus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter

Temahäften: Fokus på Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter.
Format 190x297 mm, 80 sidor.

Författare:  Lasse Winther Wehner ; Erland Winterberg
Pernilla Hallberg ; Siv Einan;
Helena Lagercrantz ; Nino Simic ; Gerd Vidje;
Magnus Gudnason; Julius von Wright
Marianne Smedegaard; Ewa Persson Göransson
Bengt Andersson


Utgivningsår: 2013
 
Språk: Skandinavisk

Ämnesområden: Empowerment och välfärdsteknologi för kroniska patienter
 
Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000033
0,00 kr Slut i lager
Bild på Fokus på Velfærdsteknologi og økonomi

Fokus på Velfærdsteknologi og økonomi

Publikation: Fokus på Välfärdsteknologi och Ekonomi
72 sidor.

Redaktör: Lasse Winther Wehner

Redaktion:
Dennis C. Søndergård, Lasse Winther Wehner, Caroline Jonsson, Jessica Gustafsson, Helena Lagercrantz


Ansvarig utgivare: Direktör Ewa Persson Göransson
 
Utgivningsår: 2014

Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Detta häfte sätter fokus på välfärdsteknologins effektivitet som ett
ekonomiskt redskap. Det finns många goda exempel där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi.
Detta häftes fokus på ekonomi ska inte förväxlas med fokus på besparingar. Välfärdsteknologi har potential att vara både billigare och bättre. Utöver den ekonomiska potentialen, har välfärdsteknologi påvisbara kvalitetsmässiga fördelar, exempelvis ökad självständighet, empowerment och bättre arbetsmiljö för personalen.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000057
0,00 kr Slut i lager
Bild på Fokus på välfärdsteknologi

Fokus på välfärdsteknologi

Temahäften: Fokus på välfärdsteknologi.
Format 190x297 mm, 96 sidor.

Författare: Magnus Gudnason ; Martina Harrikari ;
Helena Lagercrantz ; Nino Simic ; Henrik Svensson ;
Gerd Vidje ; Lasse Winther Wehner ; Erland Winterberg


Utgivningsår: 2010
 
Språk: Skandinavisk

Ämnesområden: Välfärdsteknologi ; hjälpmedel
 
Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000004
0,00 kr Slut i lager
Bild på Velfærdsteknologi og uddannelse af personale

Velfærdsteknologi og uddannelse af personale

Temahäfte: Velfærdsteknologi og uddannelse af personale

64 sidor.

Redaktör: Nino Simic

Redaktion: Dennis C. Søndergård, Ewa Persson Göransson och Helena Lagercrantz.

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016
Språk: Skandinaviska

Ämnesområden: Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implementerar välfärdsteknologiska lösningar, både i hemmen och på institutioner. För vårdpersonalen betyder tekniken mycket. Tekniken erbjuder en bättre arbetsmiljö och hjälper till att effektivisera arbetet men innebär samtidigt en utmaning. Välfärdsteknologi kräver nya kompetenser, tillvänjning och inlärning. Behovet av utbildning inom välfärdsteknologiområdet ökar. Detta häfte handlar om hur vi i Norden gör för att säkra att personal som arbetar med välfärdsteknologi har den kompetens de behöver.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
Artikelnr: NWC000081
0,00 kr Slut i lager
Bild på Velferdsteknologi -nøkkelen til arbeidsmarkedet

Velferdsteknologi -nøkkelen til arbeidsmarkedet

Inspirationshäfte: Velferdsteknologi -nøkkelen til arbeidsmarkedet
28 sidor.

Författare: Gerd Vidje; Lasse Winther Wehner; Emelie Barbou des Places; Jan Tøssebro. 

Utgivningsår:
2013

Språk: Norska

Ämnesområden: Frågan om att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete inom ramen för välfrdsteknologins möjligheter diskuteras.


Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000040
0,00 kr Slut i lager
Bild på Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor

Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor

Publikation: ”Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

Projektledare: Jessica Gustafsson

Författare: Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer.

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson 

Publikationsår: 2017

ISBN:  978-91-88213-24-2

Antal sidor: 36

Förlag: Nordens välfärdscenter 

Tryckort: Stockholm

Nummer: 700

Språk: Svenska, engelska, samiska

Allmän text:  ”Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdsteknologi är teknologi som förebygger, hjälper eller levererar välärdslösningar – och kan hjälpa människor med demenssjukdom.

Nya hjälpmedel som växer fram skapar nya frågor för nordiska kommuners arbete med demensomsorg. Det handlar om ekonomiska, teknologiska och etiska frågor. Samtidigt kan teknologin vara ett sätt att minska trycket på välfärden och få resurser över till förbättrad service för personer med demens.

Nordens välfärdscenter vill inspirera praktiker och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå genom att låta olika nordiska röster komma till tals om frågor som väcks kring välfärdsteknologi. Vilka hjälpmedel finns? Hur jobbar en kommun som aktivt implementerat ny teknik? Vilka etiska utmaningar kan dyka upp?

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 

300 SEK, tillkommer fraktkostnad.

 

Artikelnr: NWC000116
0,00 kr Slut i lager
Bild på Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Inspirationshäfte: Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter
52 sidor.

Författare: Ann Patmalnieks

Redaktion: Lasse Winther Wehner

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2013

Språk: Svenska

Ämnesområden: Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi
inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktober 2013 i Stockholm. Evenemanget är ett av fyra möten som utgör en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

Vid en sammanlagd beställning av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer frakt kostnad.
Artikelnr: NWC000049
0,00 kr Slut i lager