Welfare policy

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Mental health among youth in Greenland

Mental health among youth in Greenland

 
Publikation: Mental health among youth in Greenland

Sidor: 48

Författare: Sidsel Karsberg

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden:
Alla barn och unga är en stor tillgång. Vi har aldrig haft sådana välutbildad och kompetenta unga i de nordiska länderna som idag. Samtidigt är det fler och fler unga som menar att de lider av mental ohälsa och unga som av olika anledningar riskerar att hamnar i riskabla situationer.

Växande mental ohälsa bland unga är en av de mest allvarliga utmaningen mot folkhälsan i vårt nordiska samhälle.
Projektet Youth in the Nordic Region fokuserar på unga personer som lider av, eller riskerar att lida av mental ohälsa, men även på deras skolsituation och deras övergång till arbete och egenförsörjning. Ytterligare ett viktigt ämne i projektet handlar om förtidspension och pension pga mental ohälsa bland ungdomar.

Som en del av projektet har vi producerat rapporter som belyser varierande aspekter kring dessa ämnen. Denna rapport ämnar ge en snabb överblick över vem som gör vad i Sverige gällande ämnen som berör unga personer som lider av mental ohälsa och som hamnar i långtidsarbetslöshet och ingen meningsfullt syfte i livet.

Vi har producerat sammanfattningar från alla nordiska länder, plus Grönland, Färöarna och Åland. Vi vill påpeka till våra läsare att sammanfattningarna inkluderar inte allt som är gjort och att viktiga och användbara bidrag kan saknas.Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Mental health among youth in Finland

Mental health among youth in Finland

 
Publikation: Mental health among youth in Finland

Sidor: 56

Författare: Matilda Wrede-Jantti

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden:
Alla barn och unga är en stor tillgång. Vi har aldrig haft sådana välutbildad och kompetenta unga i de nordiska länderna som idag. Samtidigt är det fler och fler unga som menar att de lider av mental ohälsa och unga som av olika anledningar riskerar att hamnar i riskabla situationer.

Växande mental ohälsa bland unga är en av de mest allvarliga utmaningen mot folkhälsan i vårt nordiska samhälle.
Projektet Youth in the Nordic Region fokuserar på unga personer som lider av, eller riskerar att lida av mental ohälsa, men även på deras skolsituation och deras övergång till arbete och egenförsörjning. Ytterligare ett viktigt ämne i projektet handlar om förtidspension och pension pga mental ohälsa bland ungdomar.

Som en del av projektet har vi producerat rapporter som belyser varierande aspekter kring dessa ämnen. Denna rapport ämnar ge en snabb överblick över vem som gör vad i Sverige gällande ämnen som berör unga personer som lider av mental ohälsa och som hamnar i långtidsarbetslöshet och ingen meningsfullt syfte i livet.

Vi har producerat sammanfattningar från alla nordiska länder, plus Grönland, Färöarna och Åland. Vi vill påpeka till våra läsare att sammanfattningarna inkluderar inte allt som är gjort och att viktiga och användbara bidrag kan saknas.Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Mental health among youth in Faroe Islands

Mental health among youth in Faroe Islands

 
Publikation: Mental health among youth in Faroe Islands

Sidor: 36

Författare: Tóra Petersen

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden:
Alla barn och unga är en stor tillgång. Vi har aldrig haft sådana välutbildad och kompetenta unga i de nordiska länderna som idag. Samtidigt är det fler och fler unga som menar att de lider av mental ohälsa och unga som av olika anledningar riskerar att hamnar i riskabla situationer.

Växande mental ohälsa bland unga är en av de mest allvarliga utmaningen mot folkhälsan i vårt nordiska samhälle.
Projektet Youth in the Nordic Region fokuserar på unga personer som lider av, eller riskerar att lida av mental ohälsa, men även på deras skolsituation och deras övergång till arbete och egenförsörjning. Ytterligare ett viktigt ämne i projektet handlar om förtidspension och pension pga mental ohälsa bland ungdomar.

Som en del av projektet har vi producerat rapporter som belyser varierande aspekter kring dessa ämnen. Denna rapport ämnar ge en snabb överblick över vem som gör vad i Sverige gällande ämnen som berör unga personer som lider av mental ohälsa och som hamnar i långtidsarbetslöshet och ingen meningsfullt syfte i livet.

Vi har producerat sammanfattningar från alla nordiska länder, plus Grönland, Färöarna och Åland. Vi vill påpeka till våra läsare att sammanfattningarna inkluderar inte allt som är gjort och att viktiga och användbara bidrag kan saknas.Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Mental health among youth in Denmark

Mental health among youth in Denmark

 
Publikation: Mental health among youth in Denmark

Sidor: 48

Författare: Mona Sommer

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden:
Alla barn och unga är en stor tillgång. Vi har aldrig haft sådana välutbildad och kompetenta unga i de nordiska länderna som idag. Samtidigt är det fler och fler unga som menar att de lider av mental ohälsa och unga som av olika anledningar riskerar att hamnar i riskabla situationer.

Växande mental ohälsa bland unga är en av de mest allvarliga utmaningen mot folkhälsan i vårt nordiska samhälle.
Projektet Youth in the Nordic Region fokuserar på unga personer som lider av, eller riskerar att lida av mental ohälsa, men även på deras skolsituation och deras övergång till arbete och egenförsörjning. Ytterligare ett viktigt ämne i projektet handlar om förtidspension och pension pga mental ohälsa bland ungdomar.

Som en del av projektet har vi producerat rapporter som belyser varierande aspekter kring dessa ämnen. Denna rapport ämnar ge en snabb överblick över vem som gör vad i Sverige gällande ämnen som berör unga personer som lider av mental ohälsa och som hamnar i långtidsarbetslöshet och ingen meningsfullt syfte i livet.

Vi har producerat sammanfattningar från alla nordiska länder, plus Grönland, Färöarna och Åland. Vi vill påpeka till våra läsare att sammanfattningarna inkluderar inte allt som är gjort och att viktiga och användbara bidrag kan saknas.Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger 300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på Creating participation for youth with mental health problems

Creating participation for youth with mental health problems

Publikation: Skapa delaktighet för unga med psykiska hälsoproblem
-tvärsektoriellt arbete mellan offentliga tjänster och det civila samhället i danmark och sverige.

Sidor: 92

Projektledare: Lidija Kolouh-Söderlund

Författare: Sine Kirkegaard

Redaktion: Lidija Kolouh-Söderlund, Helena Lagercrantz

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår:
2016

Språk: Engelska

Ämnesområden: I denna publikation kan du läsa om tre olika partnerskap och sammarbeten mellan den offentliga sektorn och den tredje sektorn och hur dessa tillhandahåller sociala tjänster för unga vuxna med psykiska hälsoproblem. I studien undersöks hur de olika aktörerna i dessa hybridarrangemang deltar och konstruerar förändringar, i syfte att hjälpa unga vuxna från danmark och sverige att övervinna eller undvika marginalisering.

Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr
Bild på For that which grows

For that which grows

En Antologi: For that which grows. 
174 sidor.

Redakion: Terje Olsen; Jenny Tägtström

Utgivningsår: 2013

Språk: Engelska

Ämnesområden: Ungdomar, mental hälsa och tidig sjukpension i norden. En Antologi.

Vid en sammanlagd beställning
av mer än 10 produkter,
där frakten överstiger 300 SEK,
tillkommer frakt kostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på Relationship Between Young People and Welfare Services

Relationship Between Young People and Welfare Services

Publikation: Relationship Between Young People and Welfare Services

Sidor: 136

Projektledare: Lidija Kolouh-Söderlund

Författare: Sanna Aaltonen, Päivi Berg och Salla Ikäheimo

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016
 
Språk: Engelska

Ämnesområden: Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan FYRS och NVC. Studien baseras på totalt 29 intervjuer med unga vuxna och yrkesverksamma inom välfärdssektorn i två städer i Finland. Kärnfrågan i denna rapport är hur unga vuxna, socialtjänst och arbetsförmedling behandlar unga vuxna och möter deras behov. Syftet med rapporten är att illustrera de unga vuxnas perspektiv vid användning av välfärdsservice.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager
Bild på When someone has to take charge

When someone has to take charge

Publikation: When someone has to take charge

Sidor: 80

Författare: Cecilie Høj Anvik and Ragnhild Holmen Waldahl

Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson

Utgivningsår: 2016

Språk: Engelska

Ämnesområden: Den här rapporten är resultatet av samarbetet mellan Nordland Research Institute, Nordic Center för projekt inom välfärd och sociala frågor. Ämnet för studien är unga människor i utsatta situationer i termer av studier, arbete och mental ohälsa. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer hållna på Island, Färöarna och Norge i syfte att öka de ungas perspektiv på hur det är att vara ung idag.


Vid en sammanlagd beställning av fler än 10 produkter, där frakten överstiger
300 SEK, tillkommer fraktkostnad.
0,00 kr Slut i lager